ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: INDUSTRIAL RELATIONS & LABOR


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 JOURNAL OF LABOR ECONOMICS 0734-306X
2 JOURNAL OF HUMAN RESOURCES 0022-166X
3 WORK EMPLOYMENT AND SOCIETY 0950-0170
4 WORK AND OCCUPATIONS 0730-8884
5 Asia Pacific Journal of Human Resources 1038-4111
6 INDUSTRIAL RELATIONS 0019-8676
7 BRITISH JOURNAL OF INDUSTRIAL RELATIONS 0007-1080
8 Journal of Industrial Relations 0022-1856
9 PERSONNEL REVIEW 0048-3486
10 INDUSTRIAL & LABOR RELATIONS REVIEW 0019-7939
11 ECONOMIC AND INDUSTRIAL DEMOCRACY 0143-831X
12 EUROPEAN JOURNAL OF INDUSTRIAL RELATIONS 0959-6801
13 MONTHLY LABOR REVIEW 0098-1818
14 INTERNATIONAL JOURNAL OF MANPOWER 0143-7720
15 PUBLIC PERSONNEL MANAGEMENT 0091-0260
16 JOURNAL OF LABOR RESEARCH 0195-3613
17 INTERNATIONAL LABOUR REVIEW 0020-7780
18 RELATIONS INDUSTRIELLES-INDUSTRIAL RELATIONS 0034-379X
19 LABOR HISTORY 0023-656X
20 Labour History 0023-6942