ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: INTEGRATIVE & COMPLEMENTARY MEDICINE


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Alternative Medicine Review 1089-5159
2 JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY 0378-8741
3 AMERICAN JOURNAL OF CHINESE MEDICINE 0192-415X
4 INTEGRATIVE CANCER THERAPIES 1534-7354
5 Evidence-based Complementary and Alternative Medicine 1741-427X
6 JOURNAL OF ALTERNATIVE AND COMPLEMENTARY MEDICINE 1075-5535
7 COMPLEMENTARY THERAPIES IN MEDICINE 0965-2299
8 JOURNAL OF MANIPULATIVE AND PHYSIOLOGICAL THERAPEUTICS 0161-4754
9 Chinese Journal of Integrative Medicine 1672-0415
10 FORSCHENDE KOMPLEMENTARMEDIZIN 1021-7096
11 Explore-The Journal of Science and Healing 1550-8307
12 ACUPUNCTURE & ELECTRO-THERAPEUTICS RESEARCH 0360-1293
13 Homeopathy 1475-4916
14 African Journal of Traditional, Complementary and Alternative Medicines 0189-6016
15 Journal of the Australian Traditional-Medicine Society 1326-3390
16 Journal of Complementary Medicine 1446-8263