ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: MARINE & FRESHWATER BIOLOGY


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Oceanography and Marine Biology 0078-3218
2 HARMFUL ALGAE 1568-9883
3 Advances in Marine Biology 0065-2881
4 AQUATIC TOXICOLOGY 0166-445X
5 BIOFOULING 0892-7014
6 CORAL REEFS 0722-4028
7 MARINE BIOTECHNOLOGY 1436-2228
8 MARINE POLLUTION BULLETIN 0025-326X
9 MICROBIAL ECOLOGY 0095-3628
10 JOURNAL OF PHYCOLOGY 0022-3646
11 MARINE ENVIRONMENTAL RESEARCH 0141-1136
12 Freshwater Biology 0046-5070
13 REVIEWS IN FISH BIOLOGY AND FISHERIES 0960-3166
14 AQUATIC SCIENCES 1015-1621
15 JOURNAL OF THE NORTH AMERICAN BENTHOLOGICAL SOCIETY 0887-3593
16 Fish & Shellfish Immunology 1050-4648
17 MARINE ECOLOGY-PROGRESS SERIES 0171-8630
18 JOURNAL OF APPLIED PHYCOLOGY 0921-8971
19 Estuaries and Coasts 1559-2723
20 JOURNAL OF MARINE SYSTEMS 0924-7963
21 JOURNAL OF PLANKTON RESEARCH 0142-7873
22 MARINE BIOLOGY 0025-3162
23 ICES Journal of Marine Science 1054-3139
24 CANADIAN JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES 0706-652X
25 HYDROBIOLOGIA 0018-8158
26 AQUATIC CONSERVATION-MARINE AND FRESHWATER ECOSYSTEMS 1052-7613
27 ESTUARINE COASTAL AND SHELF SCIENCE 0272-7714
28 JOURNAL OF FISH DISEASES 0140-7775
29 JOURNAL OF SEA RESEARCH 1385-1101
30 AQUATIC MICROBIAL ECOLOGY 0948-3055
31 CLEAN-Soil Air Water 1863-0650
32 MARINE MAMMAL SCIENCE 0824-0469
33 PHYCOLOGIA 0031-8884
34 EUROPEAN JOURNAL OF PHYCOLOGY 0967-0262
35 AQUACULTURE 0044-8486
36 JOURNAL OF EXPERIMENTAL MARINE BIOLOGY AND ECOLOGY 0022-0981
37 JOURNAL OF GREAT LAKES RESEARCH 0380-1330
38 DIATOM RESEARCH 0269-249X
39 ECOLOGY OF FRESHWATER FISH 0906-6691
40 JOURNAL OF FISH BIOLOGY 0022-1112