ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: MATERIALS SCIENCE, COATINGS & FILMS


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY 0013-4651
2 Applied Surface Science 0169-4332
3 PROGRESS IN ORGANIC COATINGS 0300-9440
4 JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY A 0734-2101
5 SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY 0257-8972
6 THIN SOLID FILMS 0040-6090
7 CHEMICAL VAPOR DEPOSITION 0948-1907
8 CORROSION REVIEWS 0334-6005
9 JOURNAL OF PLASTIC FILM & SHEETING 8756-0879
10 JOURNAL OF THERMAL SPRAY TECHNOLOGY 1059-9630
11 Journal of Coatings Technology and Research 1547-0091
12 SURFACE ENGINEERING 0267-0844
13 TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF METAL FINISHING 0020-2967
14 Pigment & Resin Technology 0369-9420
15 International Journal of Surface Science and Engineering 1749-785X
16 JCT COATINGSTECH 1547-0083