ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: FORESTRY


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
41 SOUTHERN JOURNAL OF APPLIED FORESTRY 0148-4419
42 Sylwan 0039-7660
43 Drewno 1644-3985
44 SILVAE GENETICA 0037-5349
45 Cerne 0104-7760
46 CIENCIA FLORESTAL 0103-9954
47 Forestry Letters 0079-4708
48 Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics] 1731-5522
49 Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 2080-4164
50 Przegląd Papierniczy 0033-2291
51 Przegląd Leśniczy 0867-7468
52 Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich 0137-5423
53 Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera 0867-0196
54 Nauka Przyroda Technologie 1897-7820
55 Mathematical and Computational Forestry & Natural-Resource Sciences (MCFNS)
56 Leśne Prace Badawcze 1732-9442
57 Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 1642-686X
58 Journal of Forest Science 1212-4834
59 FRAGMENTA FAUNISTICA 0015-9301
60 Roczniki Gleboznawcze 0080-3642
61 Folia Forestalia Polonica Series A-Forestry 0071-6677
62 EKOLOGIA-BRATISLAVA 1335-342X
63 Zarządzanie ochroną przyrody w lasach 2081-1438
64 ECOLOGICAL QUESTIONS 1644-7298
65 Ecologia Balkanica 1314-0213
66 Spanish Journal of Rural Development 2171-1216
67 STUDIA I MATERIAŁY CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ 1509-1414
68 Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna 1732-1719
69 Cercetari Agronomice in Moldova 0379-5837
70 Beskydy - The Beskids Bulletin 1803-2451
71 AURA 0137-3668
72 Annals of WULS, Forestry and Wood Technology 1898-5912
73 Investigacion Agraria-Sistemas y Recursos Forestales 1131-7965
74 Annals of Warsaw University of Life Sciences- SGGW - Agriculture 1898-6730
75 Acta Scientiarum Polonorum Seria Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 1644-0722
76 Acta Ecologica Sinica 1872-2032
77 Acta Agraria et Silvestria series Silvestris 0065-0927