ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: PLANT SCIENCES


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Annual Review of Plant Biology 1543-5008
2 TRENDS IN PLANT SCIENCE 1360-1385
3 Annual Review of Phytopathology 0066-4286
4 PLANT CELL 1040-4651
5 CURRENT OPINION IN PLANT BIOLOGY 1369-5266
6 NEW PHYTOLOGIST 0028-646X
7 PLANT CELL AND ENVIRONMENT 0140-7791
8 PLANT PHYSIOLOGY 0032-0889
9 Molecular Plant 1674-2052
10 PLANT JOURNAL 0960-7412
11 PLANT BIOTECHNOLOGY JOURNAL 1467-7644
12 JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY 0022-0957
13 JOURNAL OF ECOLOGY 0022-0477
14 CRITICAL REVIEWS IN PLANT SCIENCES 0735-2689
15 PLANT AND CELL PHYSIOLOGY 0032-0781
16 MOLECULAR PLANT PATHOLOGY 1464-6722
17 PLANT MOLECULAR BIOLOGY 0167-4412
18 PRESLIA 0032-7786
19 Frontiers in Plant Science
20 MOLECULAR PLANT-MICROBE INTERACTIONS 0894-0282
21 BMC PLANT BIOLOGY 1471-2229
22 JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS 0163-3864
23 THEORETICAL AND APPLIED GENETICS 0040-5752
24 JOURNAL OF VEGETATION SCIENCE 1100-9233
25 ANNALS OF BOTANY 0305-7364
26 PLANT SCIENCE 0168-9452
27 Photosynthesis Research 0166-8595
28 ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL BOTANY 0098-8472
29 Journal of Integrative Plant Biology 1672-9072
30 TAXON 0040-0262
31 PLANTA 0032-0935
32 FUNCTIONAL PLANT BIOLOGY 1445-4408
33 PHYSIOLOGIA PLANTARUM 0031-9317
34 PHYTOMEDICINE 0944-7113
35 PHYTOPATHOLOGY 0031-949X
36 Plant Methods 1746-4811
37 PLANT CELL REPORTS 0721-7714
38 PLANT DISEASE 0191-2917
39 JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY 0378-8741
40 PLANT AND SOIL 0032-079X