ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Acta Materialia 1359-6454
2 Corrosion Science 0010-938X
3 SCRIPTA MATERIALIA 1359-6462
4 JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 0925-8388
5 INTERMETALLICS 0966-9795
6 INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRACTORY METALS & HARD MATERIALS 0263-4368
7 Hydrometallurgy 0304-386X
8 JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY 1005-0302
9 PHILOSOPHICAL MAGAZINE 1478-6435
10 JOM 1047-4838
11 METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE 1073-5623
12 SCIENCE AND TECHNOLOGY OF WELDING AND JOINING 1362-1718
13 METALS AND MATERIALS INTERNATIONAL 1598-9623
14 CORROSION REVIEWS 0334-6005
15 METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS B-PROCESS METALLURGY AND MATERIALS PROCESSING SCIENCE 1073-5615
16 Korean Journal of Metals and Materials 1738-8228
17 MATERIALS AND CORROSION-WERKSTOFFE UND KORROSION 0947-5117
18 TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA 1003-6326
19 ISIJ INTERNATIONAL 0915-1559
20 OXIDATION OF METALS 0030-770X
21 ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS 1733-3490
22 RARE METALS 1001-0521
23 MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY 0267-0836
24 METALURGIJA 0543-5846
25 WELDING JOURNAL 0043-2296
26 CORROSION 0010-9312
27 Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review 0882-7508
28 SOLDERING & SURFACE MOUNT TECHNOLOGY 0954-0911
29 TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF METAL FINISHING 0020-2967
30 Journal of Mining and Metallurgy Section B-Metallurgy 1450-5339
31 CORROSION ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY 1478-422X
32 International Journal of Minerals Metallurgy and Materials 1674-4799
33 POWDER METALLURGY 0032-5899
34 PHYSICS OF METALS AND METALLOGRAPHY 0031-918X
35 Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces 2070-2051
36 IRONMAKING & STEELMAKING 0301-9233
37 MATERIALS TRANSACTIONS 1345-9678
38 JOURNAL OF IRON AND STEEL RESEARCH INTERNATIONAL 1006-706X
39 International Journal of Materials Research 1862-5282
40 MINERALS & METALLURGICAL PROCESSING 0747-9182