ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: SOIL SCIENCE


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 SOIL BIOLOGY & BIOCHEMISTRY 0038-0717
2 AUSTRALIAN JOURNAL OF SOIL RESEARCH 0004-9573
3 BIOLOGY AND FERTILITY OF SOILS 0178-2762
4 LAND DEGRADATION & DEVELOPMENT 1085-3278
5 PLANT AND SOIL 0032-079X
6 CATENA 0341-8162
7 Geoderma 0016-7061
8 EUROPEAN JOURNAL OF SOIL SCIENCE 1351-0754
9 APPLIED SOIL ECOLOGY 0929-1393
10 SOIL & TILLAGE RESEARCH 0167-1987
11 JOURNAL OF SOILS AND SEDIMENTS 1439-0108
12 NUTRIENT CYCLING IN AGROECOSYSTEMS 1385-1314
13 VADOSE ZONE JOURNAL 1539-1663
14 SOIL SCIENCE SOCIETY OF AMERICA JOURNAL 0361-5995
15 EUROPEAN JOURNAL OF SOIL BIOLOGY 1164-5563
16 JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION 0022-4561
17 PEDOSPHERE 1002-0160
18 SOIL USE AND MANAGEMENT 0266-0032
19 JOURNAL OF PLANT NUTRITION AND SOIL SCIENCE 1436-8730
20 PEDOBIOLOGIA 0031-4056
21 CANADIAN JOURNAL OF SOIL SCIENCE 0008-4271
22 CLAYS AND CLAY MINERALS 0009-8604
23 ARID LAND RESEARCH AND MANAGEMENT 1532-4982
24 SOIL SCIENCE 0038-075X
25 REVISTA BRASILEIRA DE CIENCIA DO SOLO 0100-0683
26 SOIL SCIENCE AND PLANT NUTRITION 0038-0768
27 ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION B-SOIL AND PLANT SCIENCE 0906-4710
28 EURASIAN SOIL SCIENCE 1064-2293
29 COMPOST SCIENCE & UTILIZATION 1065-657X
30 COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS 0010-3624
31 AGROCHIMICA 0002-1857
32 Zeszyty Naukowe Inżynieria Lądowa i Wodna w Kształtowaniu Środwiska 2082-6702
33 Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa 1234-0855
34 Vegetable Crops Research Bulletin 1506-9427
35 The Journal of Plant Protection Sciences 2249-3840
36 Studia Geotechnica et Mechanica 0137-6365
37 Soil Science Annual 2300-4967
38 Roczniki Gleboznawcze 0080-3642
39 Roczniki Bieszczadzkie 1233-1910
40 Rocznik Świętokrzyski seria B - nauki przyrodnicze 1427-5929