ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: MINING & MINERAL PROCESSING


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 ORE GEOLOGY REVIEWS 0169-1368
2 JOURNAL OF NUCLEAR MATERIALS 0022-3115
3 JOM 1047-4838
4 INTERNATIONAL JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND MINING SCIENCES 1365-1609
5 MINERALS ENGINEERING 0892-6875
6 JOURNAL OF APPLIED GEOPHYSICS 0926-9851
7 INTERNATIONAL JOURNAL OF MINERAL PROCESSING 0301-7516
8 Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii 1643-1049
9 Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review 0882-7508
10 International Journal of Minerals Metallurgy and Materials 1674-4799
11 MARINE GEORESOURCES & GEOTECHNOLOGY 1064-119X
12 MINERALS & METALLURGICAL PROCESSING 0747-9182
13 Archives of Mining Sciences 0860-7001
14 International Journal of Coal Preparation and Utilization 1939-2699
15 Gospodarka Surowcami Mineralnymi-Mineral Resources Management 0860-0953
16 Acta Geodynamica et Geomaterialia 1214-9705
17 Acta Montanistica Slovaca 1335-1788
18 JOURNAL OF MINING SCIENCE 1062-7391
19 REM-Revista Escola de Minas 0370-4467
20 Physicochemical Problems of Mineral Processing 0137-1282
21 JOURNAL OF THE SOUTH AFRICAN INSTITUTE OF MINING AND METALLURGY 0038-223X
22 E&MJ-ENGINEERING AND MINING JOURNAL 0095-8948
23 CANADIAN MINING JOURNAL 0008-4492