ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: PSYCHOLOGY, EDUCATIONAL


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 CHILD DEVELOPMENT 0009-3920
2 EDUCATIONAL PSYCHOLOGIST 0046-1520
3 LEARNING AND INSTRUCTION 0959-4752
4 JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 0022-0663
5 READING RESEARCH QUARTERLY 0034-0553
6 EDUCATIONAL PSYCHOLOGY REVIEW 1040-726X
7 JOURNAL OF COUNSELING PSYCHOLOGY 0022-0167
8 JOURNAL OF THE LEARNING SCIENCES 1050-8406
9 SCHOOL PSYCHOLOGY REVIEW 0279-6015
10 JOURNAL OF SCHOOL PSYCHOLOGY 0022-4405
11 SCHOOL PSYCHOLOGY QUARTERLY 1045-3830
12 COGNITION AND INSTRUCTION 0737-0008
13 BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 0007-0998
14 JOURNAL OF CREATIVE BEHAVIOR 0022-0175
15 CONTEMPORARY EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 0361-476X
16 DYSLEXIA 1076-9242
17 JOURNAL OF EMOTIONAL AND BEHAVIORAL DISORDERS 1063-4266
18 READING AND WRITING 0922-4777
19 LEARNING AND INDIVIDUAL DIFFERENCES 1041-6080
20 JOURNAL OF RESEARCH IN READING 0141-0423
21 CREATIVITY RESEARCH JOURNAL 1040-0419
22 SCHOOL PSYCHOLOGY INTERNATIONAL 0143-0343
23 INSTRUCTIONAL SCIENCE 0020-4277
24 Revista de Psicodidactica 1136-1034
25 JOURNAL OF APPLIED RESEARCH IN INTELLECTUAL DISABILITIES 1360-2322
26 JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION 0022-0973
27 JOURNAL OF PSYCHOEDUCATIONAL ASSESSMENT 0734-2829
28 JOURNAL OF EDUCATIONAL MEASUREMENT 0022-0655
29 DISCOURSE PROCESSES 0163-853X
30 JOURNAL OF EARLY INTERVENTION 1053-8151
31 EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY OF EDUCATION 0256-2928
32 PSYCHOLOGY IN THE SCHOOLS 0033-3085
33 ZEITSCHRIFT FUR ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE UND PADAGOGISCHE PSYCHOLOGIE 0049-8637
34 Educational Psychology 0144-3410
35 JOURNAL OF LITERACY RESEARCH 1086-296X
36 JOURNAL OF EDUCATIONAL AND PSYCHOLOGICAL CONSULTATION 1047-4412
37 PSYCHOLOGIE IN ERZIEHUNG UND UNTERRICHT 0342-183X
38 MEASUREMENT AND EVALUATION IN COUNSELING AND DEVELOPMENT 0748-1756
39 Infancia y Aprendizaje 0210-3702
40 APPLIED MEASUREMENT IN EDUCATION 0895-7347