ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 OMEGA-INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE 0305-0483
2 JOURNAL OF OPERATIONS MANAGEMENT 0272-6963
3 TRANSPORTATION SCIENCE 0041-1655
4 TRANSPORTATION RESEARCH PART B-METHODOLOGICAL 0191-2615
5 INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS 0925-5273
6 TRANSPORTATION RESEARCH PART E-LOGISTICS AND TRANSPORTATION REVIEW 1366-5545
7 TECHNOVATION 0166-4972
8 MANAGEMENT SCIENCE 0025-1909
9 RELIABILITY ENGINEERING & SYSTEM SAFETY 0951-8320
10 European Journal of Operational Research 0377-2217
11 DECISION SUPPORT SYSTEMS 0167-9236
12 EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS 0957-4174
13 Fuzzy Optimization and Decision Making 1568-4539
14 INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE 0020-7721
15 NETWORKS & SPATIAL ECONOMICS 1566-113X
16 SYSTEMS & CONTROL LETTERS 0167-6911
17 IEEE Systems Journal 1932-8184
18 COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH 0305-0548
19 SAFETY SCIENCE 0925-7535
20 MATHEMATICAL PROGRAMMING 0025-5610
21 OPERATIONS RESEARCH 0030-364X
22 JOURNAL OF MANUFACTURING SYSTEMS 0278-6125
23 OPTIMIZATION METHODS & SOFTWARE 1055-6788
24 JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS 0022-3239
25 INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH 0020-7543
26 PRODUCTION PLANNING & CONTROL 0953-7287
27 M&SOM-Manufacturing & Service Operations Management 1523-4614
28 PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGEMENT 1059-1478
29 IIE TRANSACTIONS 0740-817X
30 DISCRETE EVENT DYNAMIC SYSTEMS-THEORY AND APPLICATIONS 0924-6703
31 SORT-Statistics and Operations Research Transactions 1696-2281
32 COMPUTATIONAL OPTIMIZATION AND APPLICATIONS 0926-6003
33 MATHEMATICS OF OPERATIONS RESEARCH 0364-765X
34 JOURNAL OF GLOBAL OPTIMIZATION 0925-5001
35 OPTIMIZATION AND ENGINEERING 1389-4420
36 ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH 0254-5330
37 QUALITY AND RELIABILITY ENGINEERING INTERNATIONAL 0748-8017
38 JOURNAL OF QUALITY TECHNOLOGY 0022-4065
39 INFORMS JOURNAL ON COMPUTING 1091-9856
40 ENGINEERING OPTIMIZATION 0305-215X