ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: PHARMACOLOGY & PHARMACY


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY 1474-1776
2 Annual Review of Pharmacology and Toxicology 0362-1642
3 PHARMACOLOGICAL REVIEWS 0031-6997
4 Advanced Drug Delivery Reviews 0169-409X
5 TRENDS IN PHARMACOLOGICAL SCIENCES 0165-6147
6 Pharmacology & Therapeutics 0163-7258
7 Drug Resistance Updates 1368-7646
8 MEDICINAL RESEARCH REVIEWS 0198-6325
9 CLINICAL PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS 0009-9236
10 JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE 0168-3659
11 NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY 0893-133X
12 Drug Discovery Today 1359-6446
13 REVIEWS OF PHYSIOLOGY BIOCHEMISTRY AND PHARMACOLOGY 0303-4240
14 ALIMENTARY PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS 0269-2813
15 Expert Opinion on Investigational Drugs 1354-3784
16 DRUG METABOLISM REVIEWS 0360-2532
17 JOURNAL OF ANTIMICROBIAL CHEMOTHERAPY 0305-7453
18 EXPERT OPINION ON THERAPEUTIC TARGETS 1472-8222
19 CURRENT OPINION IN DRUG DISCOVERY & DEVELOPMENT 1367-6733
20 CNS DRUGS 1172-7047
21 NEUROPHARMACOLOGY 0028-3908
22 Neurotherapeutics 1933-7213
23 Clinical Pharmacokinetics 0312-5963
24 BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY 0006-2952
25 BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY 0007-1188
26 Expert Opinion on Drug Delivery 1742-5247
27 CURRENT OPINION IN PHARMACOLOGY 1471-4892
28 ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY 0066-4804
29 PHARMACOLOGICAL RESEARCH 1043-6618
30 MOLECULAR PHARMACEUTICS 1543-8384
31 European Neuropsychopharmacology 0924-977X
32 Drugs 0012-6667
33 EXPERT OPINION ON THERAPEUTIC PATENTS 1354-3776
34 INTERNATIONAL JOURNAL OF ANTIMICROBIAL AGENTS 0924-8579
35 Recent Patents on Anti-Cancer Drug Discovery 1574-8928
36 CRITICAL REVIEWS IN THERAPEUTIC DRUG CARRIER SYSTEMS 0743-4863
37 PHARMACOGENOMICS JOURNAL 1470-269X
38 MOLECULAR PHARMACOLOGY 0026-895X
39 Journal of Neuroimmune Pharmacology 1557-1890
40 INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY 1461-1457