ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: AGRICULTURE


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 BRITISH POULTRY SCIENCE 0007-1668
2 Potato Research 0014-3065
3 JOURNAL OF POULTRY SCIENCE 1346-7395
4 Animal Science Papers and Reports 0860-4037
5 Journal of Animal and Feed Sciences 1230-1388
6 PRZEMYSŁ FERMENTACYJNY I OWOCOWO-WARZYWNY. FERMENTATION, FRUITS AND VEGETABLE INDUSTRY 0137-2645
7 Animal Genetic Resources an international journal 2078-6336
8 Acta Agrobotanica 0065-0951
9 Annales UMCS sec. E, Agricultura 0365-1118
10 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio EE Zootechnica 0239-4243
11 Annals of Warsaw University of Life Sciences- SGGW Animal Science 1898-8830
12 Annual Review of Agricultural Engineering 1429-303X
13 APHIDS AND OTHER HEMIPTEROUS INSECTS 2081-853X
14 Biometrical Letters 1896-3811
15 Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 0373-7837
16 African Journal of Biomedical Research 1119-5096
17 Colloquium Biometricum 1896-7701
18 Communications in Biometry and Crop Science 1896-0782
19 Ecological Chemistry and Engineering. A 1898-6188
20 Economic Sciences for Rural Development 1691-3078
21 Ekologia i Technika 1230-462X
22 ELECTRONIC JOURNAL OF POLISH AGRICULTURAL UNIVERSTIES 1505-0297
23 EPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne 1895-4421
24 Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Agricultura Alimentaria Piscaria et Zootechnica 2081-1284
25 Fragmenta Agronomica 0860-4088
26 Gospodarka Mięsna 0367-4916
27 Greener Journal of Agricultural Sciences
28 Indian Journal of Agricultural Research 0367-8245
29 Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich - Infrastructure and Ecology of Rural Areas 1732-5587
30 International Journal of Agriculture and Biosciences (IJAB) 2305-6622
31 International Journal of Agriculture Sciences 0975-3710
32 International Journal of Engineering, Science and Mathematics
33 Inżynieria Rolnicza 1429-7264
34 Journal of Agricultural Science and Technology: A 2161-6256
35 Journal of Agricultural Science and Technology: B 2161-6264
36 Advances in Agricultural Sciences 1230-1353
37 Journal of Basic and Applied Sciences
38 Journal of Biotech Research 1944-3285
39 JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN AGRICULTURE 1332-9049
40 Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences 2320-8694