ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: PHYSICS, CONDENSED MATTER


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 NATURE MATERIALS 1476-1122
2 Advances in Physics 0001-8732
3 Advanced Materials 0935-9648
4 SURFACE SCIENCE REPORTS 0167-5729
5 ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS 1616-301X
6 Small 1613-6810
7 Laser & Photonics Reviews 1863-8880
8 Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences 1040-8436
9 CURRENT OPINION IN SOLID STATE & MATERIALS SCIENCE 1359-0286
10 PROGRESS IN SURFACE SCIENCE 0079-6816
11 PHYSICAL REVIEW B 1098-0121
12 Journal of the Mechanics and Physics of Solids 0022-5096
13 Solid State Physics 0081-1947
14 Applied Surface Science 0169-4332
15 Solid State Ionics 0167-2738
16 Plasma Processes and Polymers 1612-8850
17 JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER 0953-8984
18 SUPERCONDUCTOR SCIENCE & TECHNOLOGY 0953-2048
19 SOLID STATE NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE 0926-2040
20 SYNTHETIC METALS 0379-6779
21 SEMICONDUCTOR SCIENCE AND TECHNOLOGY 0268-1242
22 Materials Science and Engineering B-Advanced Functional Solid-State Materials 0921-5107
23 Physica Status Solidi-Rapid Research Letters 1862-6254
24 SUPERLATTICES AND MICROSTRUCTURES 0749-6036
25 PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES 1386-9477
26 JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 0304-8853
27 MATERIALS SCIENCE IN SEMICONDUCTOR PROCESSING 1369-8001
28 SURFACE SCIENCE 0039-6028
29 SOLID STATE COMMUNICATIONS 0038-1098
30 JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS 0022-3697
31 SOLID STATE SCIENCES 1293-2558
32 PHILOSOPHICAL MAGAZINE 1478-6435
33 THIN SOLID FILMS 0040-6090
34 IONICS 0947-7047
35 CHEMICAL VAPOR DEPOSITION 0948-1907
36 PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE 1862-6300
37 JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS 0957-4522
38 JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY 1533-4880
39 SOLID-STATE ELECTRONICS 0038-1101
40 PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS 0370-1972