ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: PSYCHOLOGY, APPLIED


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 JOURNAL OF APPLIED PSYCHOLOGY 0021-9010
2 PERSONNEL PSYCHOLOGY 0031-5826
3 ORGANIZATIONAL RESEARCH METHODS 1094-4281
4 LEADERSHIP QUARTERLY 1048-9843
5 JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR 0894-3796
6 JOURNAL OF VOCATIONAL BEHAVIOR 0001-8791
7 JOURNAL OF COUNSELING PSYCHOLOGY 0022-0167
8 Journal of Occupational Health Psychology 1076-8998
9 WORK AND STRESS 0267-8373
10 ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND HUMAN DECISION PROCESSES 0749-5978
11 European Journal of Work and Organizational Psychology 1359-432X
12 JOURNAL OF BUSINESS AND PSYCHOLOGY 0889-3268
13 JOURNAL OF BEHAVIORAL DECISION MAKING 0894-3257
14 APPLIED PSYCHOLOGY-AN INTERNATIONAL REVIEW-PSYCHOLOGIE APPLIQUEE-REVUE INTERNATIONALE 0269-994X
15 EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT 1015-5759
16 JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY-APPLIED 1076-898X
17 JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY 0963-1798
18 Research in Organizational Behavior 0191-3085
19 JOURNAL OF CAREER ASSESSMENT 1069-0727
20 TRANSPORTATION RESEARCH PART F-TRAFFIC PSYCHOLOGY AND BEHAVIOUR 1369-8478
21 BEHAVIORAL SCIENCES & THE LAW 0735-3936
22 GROUP & ORGANIZATION MANAGEMENT 1059-6011
23 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 0090-4848
24 HUMAN PERFORMANCE 0895-9285
25 COUNSELING PSYCHOLOGIST 0011-0000
26 JOURNAL OF INTERPERSONAL VIOLENCE 0886-2605
27 MEDIA PSYCHOLOGY 1521-3269
28 PSYCHOLOGY & MARKETING 0742-6046
29 INTERNATIONAL JOURNAL OF OFFENDER THERAPY AND COMPARATIVE CRIMINOLOGY 0306-624X
30 JOURNAL OF EDUCATIONAL MEASUREMENT 0022-0655
31 PERSONNEL REVIEW 0048-3486
32 JOURNAL OF CAREER DEVELOPMENT 0894-8453
33 INTERNATIONAL JOURNAL OF SELECTION AND ASSESSMENT 0965-075X
34 SMALL GROUP RESEARCH 1046-4964
35 ORGANIZATIONAL DYNAMICS 0090-2616
36 EUROPEAN REVIEW OF APPLIED PSYCHOLOGY-REVUE EUROPEENNE DE PSYCHOLOGIE APPLIQUEE 1162-9088
37 JOURNAL OF COUNSELING AND DEVELOPMENT 0748-9633
38 CAREER DEVELOPMENT QUARTERLY 0889-4019
39 Revista de Psicologia del Deporte 1132-239X
40 Journal of Organizational Behavior Management 0160-8061