ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: AGRICULTURE


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
81 WIEŚ I ROLNICTWO 0137-1673
82 World Research Journal of Agricultural & Biosystems Engineering 2319-3913
83 World Research Journal of Agricultural Biotechnology 2278-9847
84 World Research Journal of Agronomy 2320-3404
85 World Research Journal of Medicinal & Aromatic Plants 2278-9863
86 Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa 1234-0855
87 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - Rolnictwo 1897-2098
88 Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 0084-5477
89 Žemės ūkio mokslai 1392-0200