ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Nucleus 1949-1034
2 Folia Histochemica et Cytobiologica 0239-8508
3 Legal Medicine 1344-6223
4 Acta Biochimica Polonica 0001-527X
5 Advances in Clinical and Experimental Medicine 1899-5276
6 BRITISH POULTRY SCIENCE 0007-1668
7 Animal Science Papers and Reports 0860-4037
8 Nowości Warzywnicze 0208-6255
9 ALMANACH URPL,WMiPB 1896-3102
10 APHIDS AND OTHER HEMIPTEROUS INSECTS 2081-853X
11 Asian Journal Of Medical Sciences
12 Asian Pacific Journal of Tropical Disease 2222-1808
13 BALI MEDICAL JOURNAL 2089-1180
14 Bio-Algorithms and Med-Systems 1895-9091
15 BIOINFO Drug targets 2249-1759
16 BIOINFO Journal of Proteomics 2249-1651
17 BIOINFO Vaccine Sciences 2277-3711
18 BIOLOGICAL LETTERS 1644-7700
19 BMC Research Notes
20 British Biotechnology Journal 2231-2927
21 Advances in Agricultural Sciences 1230-1353
22 Diagnostyka Laboratoryjna 0867-4043
23 Environmental Biotechnology 1734-4964
24 Acta Biologica Cracoviensia Series Zoologia 0001-530X
25 Gazeta Farmaceutyczna 1230-9923
26 In Vitro Explorer - Przegląd Medycyny Laboratoryjnej 1732-9752
27 International Journal of Biochemistry Research & Review 2231-086X
28 International Journal of Drug Discovery 0975-4423
29 International Journal of Genetics 0975-2862
30 International Journal of Genomics and Proteomics 0976-4887
31 International Journal of Immunology Research 0976-4909
32 International Journal of Medical and Health Sciences
33 International Journal of Molecular and Cellular Medicine 2251-9637
34 International Journal of Molecular Biology 0976-0482
35 INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH AND BIO-SCIENCE
36 International Journal of Phytopharmacy
37 International Review of Biophysical Chemistry (IREBIC) 2038-0321
38 Journal of Analytical Techniques 0976-769X
39 Journal of Biological and Chemical Research 0970-4973
40 Journal of Biomedical and Bioengineering 0976-8084