ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: PSYCHOLOGY, CLINICAL


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 CLINICAL PSYCHOLOGY REVIEW 0272-7358
2 JOURNAL OF CONSULTING AND CLINICAL PSYCHOLOGY 0022-006X
3 JOURNAL OF ABNORMAL PSYCHOLOGY 0021-843X
4 BEHAVIOR THERAPY 0005-7894
5 JOURNAL OF ABNORMAL CHILD PSYCHOLOGY 0091-0627
6 BEHAVIOUR RESEARCH AND THERAPY 0005-7967
7 JOURNAL OF CLINICAL CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOLOGY 1537-4416
8 CLINICAL CHILD AND FAMILY PSYCHOLOGY REVIEW 1096-4037
9 ASSESSMENT 1073-1911
10 FAMILY PROCESS 0014-7370
11 JOURNAL OF BEHAVIORAL MEDICINE 0160-7715
12 International Journal of Clinical and Health Psychology 1697-2600
13 BRITISH JOURNAL OF HEALTH PSYCHOLOGY 1359-107X
14 PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT 1040-3590
15 JOURNAL OF SEX RESEARCH 0022-4499
16 CLINICAL PSYCHOLOGY & PSYCHOTHERAPY 1063-3995
17 JOURNAL OF ANXIETY DISORDERS 0887-6185
18 ARCHIVES OF SEXUAL BEHAVIOR 0004-0002
19 JOURNAL OF MARITAL AND FAMILY THERAPY 0194-472X
20 EUROPEAN EATING DISORDERS REVIEW 1072-4133
21 JOURNAL OF TRAUMATIC STRESS 0894-9867
22 Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry 0005-7916
23 BRITISH JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOLOGY 0144-6657
24 INTERNATIONAL JOURNAL OF BEHAVIORAL MEDICINE 1070-5503
25 SEXUAL ABUSE-A JOURNAL OF RESEARCH AND TREATMENT 1079-0632
26 JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOLOGY 0021-9762
27 JOURNAL OF SUBSTANCE ABUSE TREATMENT 0740-5472
28 BEHAVIOURAL AND COGNITIVE PSYCHOTHERAPY 1352-4658
29 APPLIED PSYCHOPHYSIOLOGY AND BIOFEEDBACK 1090-0586
30 REHABILITATION PSYCHOLOGY 0090-5550
31 JOURNAL OF PERSONALITY ASSESSMENT 0022-3891
32 JOURNAL OF SEX & MARITAL THERAPY 0092-623X
33 AMERICAN JOURNAL OF DRUG AND ALCOHOL ABUSE 0095-2990
34 AMERICAN BEHAVIORAL SCIENTIST 0002-7642
35 JOURNAL OF PSYCHOPATHOLOGY AND BEHAVIORAL ASSESSMENT 0882-2689
36 JOURNAL OF HEALTH PSYCHOLOGY 1359-1053
37 PSYCHOTHERAPY RESEARCH 1050-3307
38 JOURNAL OF FAMILY PSYCHOLOGY 0893-3200
39 BEHAVIOR MODIFICATION 0145-4455
40 CLINICAL PSYCHOLOGY-SCIENCE AND PRACTICE 0969-5893