ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY 0012-1649
2 CHILD DEVELOPMENT 0009-3920
3 DEVELOPMENTAL REVIEW 0273-2297
4 DEVELOPMENTAL SCIENCE 1363-755X
5 JOURNAL OF AUTISM AND DEVELOPMENTAL DISORDERS 0162-3257
6 AUTISM 1362-3613
7 JOURNAL OF ABNORMAL CHILD PSYCHOLOGY 0091-0627
8 JOURNAL OF CLINICAL CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOLOGY 1537-4416
9 Child Development Perspectives 1750-8592
10 DEVELOPMENT AND PSYCHOPATHOLOGY 0954-5794
11 BRITISH JOURNAL OF DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY 0261-510X
12 JOURNAL OF YOUTH AND ADOLESCENCE 0047-2891
13 Psychology and Aging 0882-7974
14 JOURNAL OF EXPERIMENTAL CHILD PSYCHOLOGY 0022-0965
15 JOURNAL OF PEDIATRIC PSYCHOLOGY 0146-8693
16 Research in Autism Spectrum Disorders 1750-9467
17 COGNITIVE DEVELOPMENT 0885-2014
18 ATTACHMENT & HUMAN DEVELOPMENT 1461-6734
19 INFANCY 1525-0008
20 CHILD PSYCHIATRY & HUMAN DEVELOPMENT 0009-398X
21 MONOGRAPHS OF THE SOCIETY FOR RESEARCH IN CHILD DEVELOPMENT 0037-976X
22 JOURNAL OF ADOLESCENCE 0140-1971
23 JOURNAL OF RESEARCH ON ADOLESCENCE 1050-8392
24 AGING NEUROPSYCHOLOGY AND COGNITION 1382-5585
25 HUMAN DEVELOPMENT 0018-716X
26 SEX ROLES 0360-0025
27 European Journal of Developmental Psychology 1740-5629
28 Journal of Cognition and Development 1524-8372
29 EARLY CHILDHOOD RESEARCH QUARTERLY 0885-2006
30 JOURNAL OF CHILD LANGUAGE 0305-0009
31 Advances in Child Development and Behavior 0065-2407
32 Applied Developmental Science 1088-8691
33 KINDHEIT UND ENTWICKLUNG 0942-5403
34 SOCIAL DEVELOPMENT 0961-205X
35 JOURNAL OF ADOLESCENT RESEARCH 0743-5584
36 INFANT BEHAVIOR & DEVELOPMENT 0163-6383
37 Parenting-Science and Practice 1529-5192
38 INTERNATIONAL JOURNAL OF BEHAVIORAL DEVELOPMENT 0165-0254
39 JOURNAL OF EARLY ADOLESCENCE 0272-4316
40 MERRILL-PALMER QUARTERLY-JOURNAL OF DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY 0272-930X