ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY-GENERAL 0096-3445
2 ADVANCES IN EXPERIMENTAL SOCIAL PSYCHOLOGY 0065-2601
3 DEVELOPMENTAL SCIENCE 1363-755X
4 COGNITION 0010-0277
5 EMOTION 1528-3542
6 PSYCHONOMIC BULLETIN & REVIEW 1069-9384
7 Psychology of Learning and Motivation 0079-7421
8 Behavior Research Methods 1554-351X
9 PSYCHOLOGICAL RESEARCH-PSYCHOLOGISCHE FORSCHUNG 0340-0727
10 COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR 0747-5632
11 JOURNAL OF EXPERIMENTAL CHILD PSYCHOLOGY 0022-0965
12 MEMORY & COGNITION 0090-502X
13 COGNITIVE SCIENCE 0364-0213
14 ACTA PSYCHOLOGICA 0001-6918
15 COGNITION & EMOTION 0269-9931
16 THINKING & REASONING 1354-6783
17 COGNITIVE DEVELOPMENT 0885-2014
18 LANGUAGE AND COGNITIVE PROCESSES 0169-0965
19 EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY 1618-3169
20 Bilingualism-Language and Cognition 1366-7289
21 COGNITION AND INSTRUCTION 0737-0008
22 MUSIC PERCEPTION 0730-7829
23 CONSCIOUSNESS AND COGNITION 1053-8100
24 VISUAL COGNITION 1350-6285
25 AGING NEUROPSYCHOLOGY AND COGNITION 1382-5585
26 MOTIVATION AND EMOTION 0146-7239
27 Memory 0965-8211
28 Journal of Cognition and Development 1524-8372
29 JOURNAL OF CHILD LANGUAGE 0305-0009
30 APPLIED PSYCHOLINGUISTICS 0142-7164
31 NEW IDEAS IN PSYCHOLOGY 0732-118X
32 LEARNING AND MOTIVATION 0023-9690
33 LATERALITY 1357-650X
34 APPLIED COGNITIVE PSYCHOLOGY 0888-4080
35 CANADIAN JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY-REVUE CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE EXPERIMENTALE 1196-1961
36 MIND & LANGUAGE 0268-1064
37 LANGUAGE AND SPEECH 0023-8309
38 DISCOURSE PROCESSES 0163-853X
39 ECOLOGICAL PSYCHOLOGY 1040-7413
40 MUSICAE SCIENTIAE 1029-8649