ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: PSYCHOLOGY, SOCIAL


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY REVIEW 1088-8683
2 ADVANCES IN EXPERIMENTAL SOCIAL PSYCHOLOGY 0065-2601
3 JOURNAL OF PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY 0022-3514
4 EUROPEAN JOURNAL OF PERSONALITY 0890-2070
5 JOURNAL OF PERSONALITY 0022-3506
6 JOURNAL OF HEALTH AND SOCIAL BEHAVIOR 0022-1465
7 PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY BULLETIN 0146-1672
8 RESEARCH ON LANGUAGE AND SOCIAL INTERACTION 0835-1813
9 CHILD ABUSE & NEGLECT 0145-2134
10 European Review of Social Psychology 1046-3283
11 POLITICAL PSYCHOLOGY 0162-895X
12 JOURNAL OF EXPERIMENTAL SOCIAL PSYCHOLOGY 0022-1031
13 JOURNAL OF RESEARCH IN PERSONALITY 0092-6566
14 ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND HUMAN DECISION PROCESSES 0749-5978
15 LAW AND HUMAN BEHAVIOR 0147-7307
16 JOURNAL OF NONVERBAL BEHAVIOR 0191-5886
17 PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES 0191-8869
18 JOURNAL OF CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY 0022-0221
19 BRITISH JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY 0144-6665
20 JOURNAL OF PERSONALITY ASSESSMENT 0022-3891
21 MOTIVATION AND EMOTION 0146-7239
22 SEX ROLES 0360-0025
23 EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY 0046-2772
24 Social Psychology 1864-9335
25 GROUP PROCESSES & INTERGROUP RELATIONS 1368-4302
26 SOCIAL COGNITION 0278-016X
27 Self and Identity 1529-8868
28 SOCIAL PSYCHOLOGY QUARTERLY 0190-2725
29 PERSONAL RELATIONSHIPS 1350-4126
30 Journal of Psychosocial Oncology 0734-7332
31 GROUP DYNAMICS-THEORY RESEARCH AND PRACTICE 1089-2699
32 JOURNAL OF SOCIAL AND CLINICAL PSYCHOLOGY 0736-7236
33 JOURNAL OF COMMUNITY & APPLIED SOCIAL PSYCHOLOGY 1052-9284
34 JOURNAL OF SOCIAL AND PERSONAL RELATIONSHIPS 0265-4075
35 INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERCULTURAL RELATIONS 0147-1767
36 JOURNAL OF LANGUAGE AND SOCIAL PSYCHOLOGY 0261-927X
37 BASIC AND APPLIED SOCIAL PSYCHOLOGY 0197-3533
38 Nebraska Symposium on Motivation 0146-7875
39 JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY 0022-4545
40 DEVIANT BEHAVIOR 0163-9625