ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: WOMENS STUDIES


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 WOMENS HEALTH ISSUES 1049-3867
2 GENDER & SOCIETY 0891-2432
3 PSYCHOLOGY OF WOMEN QUARTERLY 0361-6843
4 SEX ROLES 0360-0025
5 Women & Health 0363-0242
6 VIOLENCE AGAINST WOMEN 1077-8012
7 Gender Place and Culture 0966-369X
8 FEMINIST ECONOMICS 1354-5701
9 RADICAL PHILOSOPHY 0300-211X
10 SOCIAL POLITICS 1072-4745
11 GENDER WORK AND ORGANIZATION 0968-6673
12 SIGNS 0097-9740
13 FEMINISM & PSYCHOLOGY 0959-3535
14 JOURNAL OF GENDER STUDIES 0958-9236
15 EUROPEAN JOURNAL OF WOMENS STUDIES 1350-5068
16 ASIAN JOURNAL OF WOMENS STUDIES 1225-9276
17 Journal of Women & Aging 0895-2841
18 AFFILIA-JOURNAL OF WOMEN AND SOCIAL WORK 0886-1099
19 WOMENS STUDIES INTERNATIONAL FORUM 0277-5395
20 FEMINIST REVIEW 0141-7789
21 FEMINIST STUDIES 0046-3663
22 Differences-A Journal of Feminist Cultural Studies 1040-7391
23 Women & Therapy 0270-3149
24 FRONTIERS-A JOURNAL OF WOMEN STUDIES 0160-9009
25 Journal of Women Politics & Policy 1554-477X
26 AUSTRALIAN FEMINIST STUDIES 0816-4649
27 Indian Journal of Gender Studies 0971-5215
28 Feministische Studien 0723-5186
29 NOUVELLES QUESTIONS FEMINISTES 0248-4951