ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: AGRONOMY


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Agronomy for Sustainable Development 1774-0746
2 Advances in Agronomy 0065-2113
3 THEORETICAL AND APPLIED GENETICS 0040-5752
4 AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY 0168-1923
5 Field Crops Research 0378-4290
6 PLANT AND SOIL 0032-079X
7 Industrial Crops and Products 0926-6690
8 European Journal of Agronomy 1161-0301
9 PEST MANAGEMENT SCIENCE 1526-498X
10 JOURNAL OF AGRONOMY AND CROP SCIENCE 0931-2250
11 AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT 0378-3774
12 MOLECULAR BREEDING 1380-3743
13 POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY 0925-5214
14 BREEDING SCIENCE 1344-7610
15 PLANT PATHOLOGY 0032-0862
16 GRASS AND FORAGE SCIENCE 0142-5242
17 WEED SCIENCE 0043-1745
18 WEED RESEARCH 0043-1737
19 PLANT BREEDING 0179-9541
20 CROP SCIENCE 0011-183X
21 CROP PROTECTION 0261-2194
22 European Journal of Plant Pathology 0929-1873
23 GENETIC RESOURCES AND CROP EVOLUTION 0925-9864
24 JOURNAL OF PLANT NUTRITION AND SOIL SCIENCE 1436-8730
25 AGRONOMY JOURNAL 0002-1962
26 EUPHYTICA 0014-2336
27 PLANT SOIL AND ENVIRONMENT 1214-1178
28 AGROFORESTRY SYSTEMS 0167-4366
29 AMERICAN JOURNAL OF POTATO RESEARCH 1099-209X
30 International Agrophysics 0236-8722
31 EXPERIMENTAL AGRICULTURE 0014-4797
32 WEED TECHNOLOGY 0890-037X
33 Turkish Journal of Agriculture and Forestry 1300-011X
34 CANADIAN JOURNAL OF PLANT SCIENCE 0008-4220
35 International Journal of Plant Production 1735-6814
36 SOIL SCIENCE AND PLANT NUTRITION 0038-0768
37 Chilean Journal of Agricultural Research 0718-5820
38 BIOLOGICAL AGRICULTURE & HORTICULTURE 0144-8765
39 ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION B-SOIL AND PLANT SCIENCE 0906-4710
40 Journal of Plant Registrations 1936-5209