ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: CYBERNETICS


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 International Journal of Acoustics and Vibration 1027-5851
2 International Journal of Information Technology and Computer Sciences Perspectives 2319-9016
3 Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 1429-3447
4 BIOINFO Computational Optimization 2249-5533
5 BIOINFO Computer Engineering 2249-3980
6 Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki 1427-3578
7 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 1234-5865
8 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 0366-4988
9 COMPUSOFT 'An International Journal of Advanced Computer Technology'
10 CONTROL AND CYBERNETICS 0324-8569
11 Current Topics in Biophysics Online 1232-9630
12 Cyber Times International Journal of Technology And Management 2278-7518
13 Cybernetics and Information Technologies 1311-9702
14 智能系统学报 1673-4785
15 International Journal of Biometrics 1755-8301
16 International Journal of Computational Intelligence Techniques 0976-0466
17 International Journal of Computer Network and Information Security 2074-9090
18 INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER TECHNOLOGY AND APPLICATIONS 2229-6093
19 International Journal of Cybernetics & Systemics 2249-6998
20 International Journal of Information Security and Cybercrime 2285-9225
21 Archives of Control Sciences 1230-2384
22 International Journal of Intelligent Information and Database Systems 1751-5858
23 International Journal of Networking 2249-278X
24 International Journals of Marketing and Technology
25 LNCS Transactions on Computational Collective Intelligence 2190-9288
26 Machine Graphics and Vision 1230-0535
27 Matiematiceskaja teoria igr i jejo prilozenia 2074-9872
28 Metody Informatyki Stosowanej 1898-5297
29 Nonlinear Biomedical Physics
30 NOTES on INTUITIONISTIC FUZZY SETS 1310-4926
31 Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego Seria B 0084-3024
32 RIMS Kôkyûroku 1880-2818
33 SCIT Journal 0974-5076
34 Studia i Materiały Informatyki Stosowanej 1689-6300
35 System research and information technologies 1681-6048
36 Świat Obrabiarek 1895-6564
37 Total Logistic Management 1689-5959
38 World Research Journal of Ad Hoc and Ubiquitous Computing 2320-3382
39 World Research Journal of Pattern Recognition 2278-8557
40 Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego 1732-0925