ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: FOLKLORE


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 ACTA ALBARUTHENICA 1898-8091
2 Akord. Revue pro Literaturu, Umění a Život 0862-6715
3 Białorutenistyka Białostocka 2081-2515
4 Ethnobiology Letters 2159-8126
5 Ethnobotany Research and Applications 1547-3465
6 Etnobiologia Polska 2083-6228
7 Etnografia Nowa 2080-8747
8 Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury 0860-8032
9 Góry - Literatura - Kultura 2084-4107
10 Language and Literature-European Landmarks of Identity 1843-1577
11 Lehahayer. Czasopismo poświęcone dziejom Ormian polskich 2082-6184
12 Literatura ludowa 0024-4708
13 NARODOZNAWCZI ZOSZYTY 1028-5091
14 Naukovyj Visnyk Volynskogo Nacionalnogo Universitetu imeni Łesi Ukrainki. Istoryczni Nauki 1729-360X
15 Periodyk Młodych Religioznawców Ex Nihilo 1689-9202
16 Polszczyzna Mazowsza i Podlasia 2300-1089
17 Radostowa. Ilustrowany miesięcznik społeczno-kulturalno-literacki 1428-5800
18 ROCZNIK KOLBUSZOWSKI 0860-4584
19 Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 0137-2866
20 Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 2084-2732
21 Roczniki humanistyczne 0035-7707
22 Strony : Opolskie Pismo Społeczno-Kulturalne 1233-1805
23 Studia de Cultura 2083-7275
24 Studia Judaica 1221-5163
25 STUDIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE 1642-557X
26 Studies in Physical Culture & Tourism 0867-1079
27 Zabawy i Zabawki. Kwartalnik poświęcony zagadnieniom ludyzmu i ludyczności 1428-2259
28 Zeszyty Etnologii Wrocławskiej 1642-0977
29 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego "Prace Etnograficzne" 0083-4327
30 Zeszyty Wiejskie 1506-6541
31 Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія 2226-3055