ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: LANGUAGE & LINGUISTICS


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Poznan Studies in Contemporary Linguistics 1897-7499
2 Studies of the Department of African Languages and Cultures 0860-4649
3 Acta Cassubiana 1509-5703
4 Acta Humana 2082-4459
5 Acta Neophilologica 0567-784X
6 Acta Neophilologica 1509-1619
7 ACTA POLONO-RUTHENICA 1427-549X
8 Acta Sueco-Polonica 1104-3431
9 Acta Universitatis Lodziensis Folia Germanica 1427-9665
10 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 0208-6077
11 ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS, FOLIA LINGUISTICA ROSSICA 1731-8025
12 Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 0860-6587
13 Acta Universitatis Wratislaviensis : Neerlandica Wratislaviensia 0860-0716
14 Acta Universitatis Wratislaviensis Slavica Wratislaviensia 0137-1150
15 Anabasis. Studia Classica et Orientalia 2082-8993
16 Anglica. An International Journal of English Studies 0860-5734
17 Anglica Wratislaviensia 0301-7966
18 Annales Neophilologiarum 1734-4557
19 Annales UMCS Sectio FF Philologiae 0239-426X
20 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Linguistica 2083-1765
21 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica V 1689-9911
22 Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu 1223-1088
23 Baltic Linguistics 2081-7533
24 Beyond Philology: An International Journal of Linguistics, Literary Studies and English Language Teaching 1732-1220
25 Białorutenistyka Białostocka 2081-2515
26 Białostockie Archiwum Językowe 1641-6961
27 Biuletyn polskiego towarzystwa językoznawczego 0032-3802
28 Bohemistyka 1642-9893
29 Classica Cracoviensia 1505-8913
30 Cognitive Studies / Etudes Cognitives (former title: Studia Kognitywne) 2080-7147
31 Collectanea Philologica 1733-0319
32 Colloquia Germanica Stetinensia 0867-5791
33 Comparative Legilinguistics 2080-5926
34 Conversatoria Linguistica 1897-1415
35 Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen 2196-8403
36 Cracow Indological Studies 1732-0917
37 Do-so-mo 1732-7636
38 ESTUDIOS HISPANICOS 0239-6661
39 Estudios Hispánicos 2084-2546
40 Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury 0860-8032