ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: LANGUAGE & LINGUISTICS


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
81 Linguistica Copernicana 2080-1068
82 Linguistics Applied 1689-7765
83 Linguistische Treffen in Wrocław 2084-3062
84 LINGUODIDACTICA 1731-6332
85 LINGVARIA Półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego 1896-2122
86 Lingwistyka Stosowana. Applied Linguistics. Angewandte Linguistik Przegląd/Review 2080-4814
87 Literary and Language Studies of Warsaw 2083-120X
88 Littera Antiqua
89 Lodz Papers in Pragmatics 1895-6106
90 Logopedia 0459-6935
91 LUBLIN STUDIES IN MODERN LANGUAGES AND LITERATURE 0137-4699
92 Magister Dixit
93 Między Oryginałem a Przekładem 1689-9121
94 Modern Turkish Literature Researches 1308-8203
95 NEOFILOLOG 1429-2173
96 Neophilologica. Etudes semantico-syntaxiques des langues romanes. Prace Naukowe Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach 0208-5550
97 "Nowa Logopedia" 2299-9426
98 Oblicza Komunikacji 2083-5345
99 Onomastica 0078-4648
100 Onomastica slavogermanica 0474-1471
101 Pandanus 1802-7997
102 Peitho. Examina antiqua 2082-7539
103 Polilog. Studia Neofilologiczne 2083-5485
104 Polonica 0137-9712
105 Polszczyzna Mazowsza i Podlasia 2300-1089
106 Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język-Literatura-Kultura 1733-4802
107 Postępy Fizyki 0032-5430
108 POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE 1898-1593
109 Poznan Studies in Contemporary Linguistics 0137-2459
110 ACTA ALBARUTHENICA 1898-8091
111 Poznańskie Spotkania Językoznawcze 2082-9825
112 Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1233-8672
113 POZNAŃSKIE STUDIA SLAWISTYCZNE 2084-3011
114 Poznańskie Zeszyty Humanistyczne 1732-1174
115 Praca Zdrowie Bezpieczeństwo 1642-4670
116 Prace Filologiczne 0138-0567
117 Prace Językoznawcze 1509-5304
118 Prace Komisji Neofilologicznej PAU 1731-8491
119 Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU 1233-0558
120 Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Językoznawstwo 1896-0278