ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: LANGUAGE & LINGUISTICS


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
121 Procedia - Social and Behavioral Sciences
122 PRUTHENIA. Pismo poświęcone Prusom i ludom bałtyjskim 1897-0915
123 Przegląd orientalistyczny 0033-2283
124 Przegląd Wschodni 0867-5929
125 Przegląd Wschodnioeuropejski 2081-1128
126 Psychology of Language and Communication 1234-2238
127 Research in Language 1731-7533
128 Respectus Philologicus 1392-8295
129 Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego 2084-1701
130 Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego 2080-9212
131 Rocznik Orientalistyczny 0080-3545
132 ROCZNIK PRZEKŁADOZNAWCZY. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu 1896-4362
133 Rocznik Przemyski. Literatura i język. 0137-4168
134 Rocznik Slawistyczny - Revue Slavistique 0080-3588
135 Roczniki humanistyczne 0035-7707
136 ROMANICA CRACOVIENSIA 1732-8705
137 Romanica Wratislaviensia 0557-2665
138 Rozprawy Komisji Językowej 0076-0390
139 Rozprawy Komisji Językowej 0084-2990
140 Rozprawy Naukowe i Zawodowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 1895-8117
141 Ruch Biblijny i Liturgiczny 0209-0872
142 Scripta Biblica et Orientalia 2081-8416
143 SCRIPTA NEOPHILOLOGICA POSNANIENSIA 1509-4146
144 Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 1642-848X
145 Sign Systems Studies 1406-4243
146 Sino-US English Teaching 1539-8072
147 Slavia Antiqua 0080-9993
148 Slavia Meridionalis 1233-6173
149 Slavia Occidentalis 0081-0002
150 Speech and Language Technology 1895-0434
151 SPRAWY NARODOWOSCIOWE. SERIA NOWA 1230-1698
152 Studi polacco-italiani di Toruń / Toruńskie studia polsko-włoskie 2083-1986
153 Studia Anglica Posnaniensia. An International Review of English Studies 0081-6272
154 Studia Anglica Resoviensia 1898-8709
155 Studia Białorutenistyczne 1898-0457
156 Studia de Cultura 2083-7275
157 Studia Etymologica Cracoviensia 1427-8219
158 Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 1689-6106
159 STUDIA GERMANICA GEDANENSIA 1230-6045
160 Studia Germanica Posnaniensia 0137-2467