ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: SLAVIC


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 ACTA ALBARUTHENICA 1898-8091
2 Acta Cassubiana 1509-5703
3 ACTA POLONO-RUTHENICA 1427-549X
4 Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Rossica 1427-9681
5 Acta Universitatis Wratislaviensis Slavica Wratislaviensia 0137-1150
6 Akord. Revue pro Literaturu, Umění a Život 0862-6715
7 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Russologica V 1689-9911
8 Colloquia Litteraria 1896-3455
9 Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen 2196-8403
10 Czas Kultury 0867-2148
11 Dydaktyka Literatury 0324-8682
12 Naukovyj Visnyk Volynskogo Nacionalnogo Universitetu imeni Łesi Ukrainki. Istoryczni Nauki 1729-360X
13 New Eastern Europe 2083-7372
14 Pamiętnik Słowiański 0078-866X
15 Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język-Literatura-Kultura 1733-4802
16 Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym 1733-165X
17 POZNAŃSKIE STUDIA SLAWISTYCZNE 2084-3011
18 Prace Literackie 0079-4767
19 Prace Polonistyczne 0079-4791
20 PRO LUSATIA. OPOLSKIE STUDIA ŁUŻYCOZNAWCZE 1643-1391
21 Przegląd Wschodnioeuropejski 2081-1128
22 Przekłady Literatur Słowiańskich 1899-9417
23 Radostowa. Ilustrowany miesięcznik społeczno-kulturalno-literacki 1428-5800
24 Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego 2084-1701
25 Roczniki humanistyczne 0035-7707
26 Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 0208-5038
27 Slavia Meridionalis 1233-6173
28 Slavia Orientalis 0037-6744
29 Studia Białorutenistyczne 1898-0457
30 Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe 2084-140X
31 Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 1689-6106
32 Studia i Szkice Slawistyczne 1644-4191
33 Studia Norwidiana 0860-0562
34 studia rossica posnaniensia 0081-6884
35 Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 2084-4026
36 Studia Slavica 1803-5663
37 STUDIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE 1642-557X
38 "Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie" 2084-7963
39 TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych 1733-2249
40 Wiek Oświecenia 0137-6942