ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: ARCHAEOLOGY


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Acta Archaeologica Carpathica 0001-5229
2 Acta Archaeologica Lodziensia 0065-0986
3 Acta Baltico-Slavica 0065-1044
4 Acta Militaria Mediaevalia 1895-4103
5 Acta Universitatis Lodzensis. Folia Archaeologica 0208-6034
6 Acta Universitatis Nicolai Copernici, Archeologia 0137-6616
7 Anabasis. Studia Classica et Orientalia 2082-8993
8 Analecta Archaeologica Ressoviensia 2084-4409
9 ANDES - Boletin del Centro de Estudios Precolombinos de la Universidad de Varsovia 1428-1384
10 Archaeologia Historica Polona 1425-3534
11 Archaeologia Polona 0066-5924
12 Archeologia (Poland) 0066-605X
13 Archeologia Polski 0003-8180
14 Archeologia Środkowego Nadodrza 1898-5653
15 Artibus et Historiae 0391-9064
16 Baltic-Pontic Studies 1231-0344
17 Białostockie Teki Historyczne 1425-1930
18 Bibliotheca orientalis 0006-1913
19 Bioarchaeology of the Near East 1898-9403
20 Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 0006-3940
21 BIULETYN NUMIZMATYCZNY 0006-4017
22 Cistercium Mater Nostra. Tradycja - Historia - Kultura 1898-4614
23 Classica Cracoviensia 1505-8913
24 Classica et Christiana 1842-3043
25 Codrul Cosminului 1224-032X
26 Contributions in New World Archaeology 2080-8216
27 Do-so-mo 1732-7636
28 ECHA PRZESZŁOŚCI 1509-9873
29 Ephemeris Napocensis 1220-5249
30 e-Preservation Science 1854-3928
31 Ethnobiology Letters 2159-8126
32 Etudes et Travaux [du Centre d`Archeologie Mediterraneenne de l`Academie Polonaise des Sciences] (abbreviated EtTrav.) 0079-3566
33 Fasciculi Archaeologiae Historicae 0860-0007
34 Folia Historica Cracoviensia 0867-8294
35 Folia orientalia 0015-5675
36 Folia Praehistorica Posnaniensia 0239-8524
37 Folia Quaternaria 0015-573X
38 Fontes Archaeologici Posnanienses 0071-6863
39 In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką 1899-2722
40 International Journal of Conservation Science 2067-533X