ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: ARCHAEOLOGY


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
41 Journal of African Archaeology 1612-1651
42 Journal of Ancient Topography 1121-5275
43 Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development 2044-1266
44 Journal of Cuneiform Studies 0022-0256
45 Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS) 2305-9494
46 Kaskal. Rivista di storia, ambienti e culture del Vicino Oriente Antico 1971-8608
47 Katowice. W rocznicę uzyskania praw miejskich 2084-5510
48 Kronika Bydgoska 0454-5451
49 Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 0023-5865
50 Littera Antiqua
51 MARMORA 1824-6214
52 MATERIALE SI CERCETARI ARHEOLOGICE 0076-5147
53 Materiały Archeologiczne 0075-7039
54 Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 0137-5725
55 Między Wisłą a Pilicą. Studia i materiały historyczne 1731-7932
56 Notae Numismaticae-Zapiski Numizmatyczne 1426-5435
57 NOVENSIA 0860-5777
58 Nowy Filomata 1428-6327
59 Numismatický sborník 0546-9414
60 OCHRONA ZABYTKÓW 0029-8247
61 OPUSCULA MUSEALIA 0239-9989
62 Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders 0867-2008
63 Pandanus 1802-7997
64 Polish Archaeology in the Mediterranean 1234-5415
65 Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU 1233-0558
66 Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera 0867-0196
67 Pro Georgia 1230-1604
68 Procedia - Social and Behavioral Sciences
69 PRUTHENIA. Pismo poświęcone Prusom i ludom bałtyjskim 1897-0915
70 Przegląd Archeologiczny 0079-7138
71 Przegląd Historyczny 0033-2186
72 Quaestiones Medii Aevi Novae 1427-4418
73 Recherches Archeologiques, Nouvelle Serie 0137-3285
74 Rocznik Chełmski 1425-6665
75 Rocznik Chojeński 2080-9565
76 Rocznik Grudziądzki 0080-3464
77 Rocznik Lubelski 0080-3510
78 Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego 2080-9212
79 Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 0137-2866
80 Roczniki humanistyczne 0035-7707