ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: ARCHITECTURE


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Journal of Civil Engineering and Management 1392-3730
2 Studia Pedagogiczno-Artystyczne 1644-8693
3 Administrator 0867-5953
4 Architecturae et Artibus 2080-9638
5 Architecture Civil Engineering Environment 1899-0142
6 Architectus 1429-7507
7 Architektura Krajobrazu 1641-5159
8 Archives of Architecture and Urban Studies 0518-3138
9 Archivolta 1506-5928
10 Artibus et Historiae 0391-9064
11 Artium Quaestiones 0239-202X
12 Artluk 1896-3676
13 Asian Journal of Applied Science and Engineering 2305-915X
14 Budownictwo Górnicze i Tunelowe 1234-5342
15 Budownictwo i Architektura 1899-0665
16 Budownictwo, Technologie, Architektura 1644-745X
17 Builder 1896-0642
18 Cistercium Mater Nostra. Tradycja - Historia - Kultura 1898-4614
19 Czasopismo Techniczne 0011-4561
20 EPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne 1895-4421
21 Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce 1734-4891
22 Foundations of Civil and Environmental Engineering 1642-9303
23 Góry - Literatura - Kultura 2084-4107
24 HISTORIA URBANA 1221-650X
25 Ikonotheka 0860-5769
26 International Journal of Arts and Sciences 1944-6934
27 Izolacje 1427-6682
28 Journal of Civil Engineering and Architecture 1934-7359
29 Acta Archaeologica Lodziensia 0065-0986
30 Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development 2044-1266
31 Journal of Sustainable Architecture and Civil Engineering 2029-9990
32 Katowice. W rocznicę uzyskania praw miejskich 2084-5510
33 Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 0023-5865
34 MATERIALE SI CERCETARI ARHEOLOGICE 0076-5147
35 Materiały Budowlane 0137-2971
36 Modus. Prace z Historii Sztuki 1641-9715
37 Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 1734-6681
38 OCHRONA ZABYTKÓW 0029-8247
39 Pandanus 1802-7997
40 Porta Aurea 1234-1533