ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: POLITICAL SCIENCE


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
81 Historical Materialism-Research in Critical Marxist Theory 1465-4466
82 LATIN AMERICAN POLITICS AND SOCIETY 1531-426X
83 CANADIAN JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE-REVUE CANADIENNE DE SCIENCE POLITIQUE 0008-4239
84 COMMUNIST AND POST-COMMUNIST STUDIES 0967-067X
85 DISSENT 0012-3846
86 POLITICAL QUARTERLY 0032-3179
87 SCOTTISH JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY 0036-9292
88 Revista de Ciencia Politica 0716-1417
89 OSTERREICHISCHE ZEITSCHRIFT FUR POLITIKWISSENSCHAFT 1615-5548
90 Politikon 0258-9346
91 Revista Brasileira de Politica Internacional 0034-7329
92 Journal of Women Politics & Policy 1554-477X
93 POLITISCHE VIERTELJAHRESSCHRIFT 0032-3470
94 POLITICA Y GOBIERNO 1665-2037
95 Journal of Australian Political Economy 0156-5826
96 Independent Review 1086-1653
97 POLICY REVIEW 0146-5945
98 Philippine Political Science Journal 0115-4451
99 CURRENT HISTORY 0011-3530
100 EUROPEAN HISTORY QUARTERLY 0265-6914
101 COMMENTARY 0010-2601
102 Japanese Journal of Political Science 1468-1099
103 INTERNASJONAL POLITIKK 0020-577X
104 REVUE D ECONOMIE POLITIQUE 0373-2630
105 PENSEE 0031-4773
106 RUSSIAN POLITICS AND LAW 1061-1940
107 Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 0860-150X
108 Rocznik Politologiczny 1731-4526
109 Rocznik Polsko-Niemiecki 1230-4360
110 Roczniki Nauk Społecznych 0137-4176
111 Romanian Journal of Society and Politics 1582-5795
112 Silesian Journal of Legal Studies 2080-1912
113 Socialiniai tyrimai 1392-3110
114 Space-Society-Economy 1733-3180
115 SPOŁECZEŃSTWO I POLITYKA. Pismo Edukacyjne 1733-8050
116 Spotkania Europejskie 1689-6165
117 SPRAWY MIĘDZYNARODOWE 0038-853X
118 SPRAWY NARODOWOSCIOWE. SERIA NOWA 1230-1698
119 Stosunki Międzynarodowe-International Relations 0209-0961
120 Studenckie Zeszyty Naukowe 1506-8285