ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: POLITICAL SCIENCE


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
161 WROCŁAWSKI PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWY 1898-0317
162 Wrocławskie Studia Erazmiańskie 2080-332X
163 Wrocławskie Studia Politologiczne 1643-0328
164 Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze Вроцлавсько-львівський юридичний збірник 2082-4939
165 Wschodnioznawstwo 2082-7695
166 YEARBOOK OF POLISH EUROPEAN STUDIES 1428-1503
167 Zarządzanie Publiczne 1898-3529
168 Zeszyty Doktoranckie Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego 2084-2171
169 Zeszyty Naukowe 1642-9613
170 ZESZYTY NAUKOWE 1641-9723
171 Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej 0867-2245
172 Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. Studia z Nauk Społecznych 2082-7547
173 Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2081-6979
174 Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 1689-7374
175 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 1898-6447
176 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Acta Politica 0867-0617
177 Zeszyty Naukowe Zbliżenia Cywilizacyjne 1896-4087
178 Zoon Politikon 2082-7806
179 ΣΟΦΙΑ. Pismo filozofów krajów słowiańskich 1642-1248
180 Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. Збірник наукових праць 2226-2830
181 Історичні і політологічні дослідження 2079-1828
182 ROCZNIK LUBUSKI 0485-3083
183 Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego 2084-1701
184 ROCZNIK INSTYTUTU EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ 1732-1395
185 Rocznik Filozoficzno - Społeczny Civitas Hominibus 1896-1819
186 Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego 1898-3189
187 Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 1896-8848
188 Revista Romana de Geografie Politica 1454-2749
189 Revista del CESLA 1641-4713
190 Research and Science Today 2247-4455
191 Res Politicae 1897-4066
192 Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM 2081-8270
193 Reality of Politics. Estimates - Comments - Forecast 2082-3959
194 PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research 2286-959X
195 Przestrzeń Społeczna (Social Space) 2084-1558
196 Przegląd Zachodniopomorski 0552-4245
197 Przegląd Strategiczny 2084-6991
198 Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2082-1212
199 Przegląd Politologiczny 1426-8876
200 Przegląd humanistyczny. Pedagogika. Politologia. Filologia 2080-931X