ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: POLITICAL SCIENCE


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
201 PRZEGLĄD GEOPOLITYCZNY 2080-8836
202 Przegląd Europejski 1641-2478
203 Procedia - Social and Behavioral Sciences
204 Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje 1640-1808
205 Pro Fide Rege et Lege 0867-6771
206 Preferencje Polityczne 2083-327X
207 Prawo i Polityka 2080-5799
208 Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU 1233-0558
209 Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych 2300-1437
210 POLSKI PRZEGLĄD DYPLOMATYCZNY 1642-4069
211 Polityka i Społeczeństwo 1732-9639
212 Polityka i Bezpieczeństwo 2082-9159
213 Politikologija religije - Politics and Religion - Politologie des Religions 1820-6581
214 Politicke vedy / Political Sciences 1335-2741
215 Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 1733-6716
216 POLISH POLITICAL SCIENCE YEARBOOK 0208-7375
217 Pedagogika Katolicka 1898-3685
218 Państwo i Społeczeństwo 1643-8299
219 Pamięć i Sprawiedliwość. Pismo naukowe poświęcone historii najnowszej 1427-7476
220 NOWY PROMETEUSZ 2081-206X
221 Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne 1895-7897
222 NOWA RES PUBLICA 1230-2155
223 Nowa Polityka Wschodnia 2084-3291
224 NEW REPUBLIC 0028-6583
225 Nowa Europa Wschodnia 1899-5543
226 Niepodległość. Czasopismo poświęcone najnowszym dziejom Polski. 0272-0280
227 New Eastern Europe 2083-7372
228 Naukovyj Visnyk Volynskogo Nacionalnogo Universitetu imeni Łesi Ukrainki. Istoryczni Nauki 1729-360X
229 Nauki Społeczne 2080-6019
230 Myśl Ludowa 2080-0029
231 Myśl Ekonomiczna i Polityczna 2081-5913
232 Limes. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej 1689-5002
233 Kwartalnik Naukowy OAP UW "e-Politikon" 2084-5294
234 KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE 2082-0976
235 KWARTALNIK BELLONA 1897-7065
236 KULTURA WSPÓŁCZESNA. TEORIA, INTERPRETACJE, PRAKTYKA 1230-4808
237 KULTURA - HISTORIA - GLOBALIZACJA 1898-7265
238 KRAKOWSKIE STUDIA MIĘDZYNARODOWE 1733-2680
239 Journal of US-China Public Administration 1548-6591
240 Journal of Political Power 2158-379X