ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: POLITICAL SCIENCE


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
241 Jagiellońskie Forum Europejskie 2082-8896
242 ITINERARIOS. REVISTA DE ESTUDIOS LINGUISTICOS, LITERARIOS, HISTORICOS Y ANTROPOLOGICOS 1507-7241
243 International Relations and Diplomacy 2328-2134
244 International Journal of Intelligence and Counterintelligence 0885-0607
245 Horyzonty Polityki 2082-5897
246 HOMO POLITICUS: ROCZNIK POLITOLOGICZNY 1896-1770
247 HISTORIA I POLITYKA. PÓŁROCZNIK POŚWIĘCONY MYŚLI POLITYCZNEJ I STOSUNKOM MIĘDZYNARODOWYM 1899-5160
248 Güvenlik Stratejileri Dergisi 1305-4740
249 Greener Journal of Social Sciences
250 GLAUKOPIS 1730-3419
251 Gentes et Nationes 2081-9714
252 Gdańskie Studia Międzynarodowe 1730-4652
253 Folia Oeconomica Bochniensia 1731-2310
254 Facta Simonidis. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu 1899-3109
255 Europa Regionum 1428-278X
256 Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich 2081-8742
257 Euro-Facta 2080-7317
258 Ekonomia Społeczna 2081-321X
259 Ekonomia i Zarządzanie 2080-9646
260 DOCTRINA. STUDIA SPOŁECZNO-POLITYCZNE 1730-0274
261 DIALOGI POLITYCZNE. FILOZOFIA, SPOŁECZEŃSTWO, PRAWO 1730-8003
262 Çalışma ve Toplum 1305-2837
263 Cywilizacja i Polityka 1732-5641
264 Competition & Change. The Journal of Global Business and Political Economy 1024-5294
265 Colloquium 2081-3813
266 Civitas. Studia z filozofii polityki 1428-2631
267 Forum-A Journal of Applied Research in Contemporary Politics 1540-8884
268 CHRZEŚCIJAŃSTWO, ŚWIAT, POLITYKA 1896-9038
269 Chorzowskie Studia Polityczne 2080-752X
270 BIAŁORUSKIE ZESZYTY HISTORYCZNE 1232-7468
271 Bezpieczeństwo Świat-Region-Polska 2083-0173
272 Bezpieczeństwo Narodowe 1896-4923
273 Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne 1505-2192
274 ASK: RESEARCH & METHODS 1234-9224
275 Arcana : kultura, historia, polityka 1233-6882
276 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Politologica 2081-3333
277 Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia de Securitate et Educatione Civili 2082-0917
278 Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska, sectio G 0458-4317
279 Annales UMCS, Sectio K: Politologia 1428-9512
280 Annales. Etyka w życiu gospodarczym 1899-2226