ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: POLITICAL SCIENCE


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
281 AFRYKA 1234-0278
282 ISSUES & STUDIES 1013-2511
283 INTERNATIONALE POLITIK 1430-175X
284 Ad Americam: Journal of American Studies 1896-9461
285 Acta Univesitatis Lodziensis Folia Sociologica 0208-600X
286 ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. PRAWO 0524-4544
287 SWS-Rundschau 1013-1469
288 Acta Universitatis Wratislaviensis. Niemcoznawstwo 2084-252X
289 Acta Elbingensia 1730-9980
290 Acta Asiatica Varsoviensia 0860-6102