ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: RHEUMATOLOGY


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES 0003-4967
2 Nature Reviews Rheumatology 1759-4790
3 ARTHRITIS AND RHEUMATISM 0004-3591
4 CURRENT OPINION IN RHEUMATOLOGY 1040-8711
5 RHEUMATOLOGY 1462-0324
6 OSTEOARTHRITIS AND CARTILAGE 1063-4584
7 SEMINARS IN ARTHRITIS AND RHEUMATISM 0049-0172
8 ARTHRITIS RESEARCH & THERAPY 1478-6354
9 JOURNAL OF RHEUMATOLOGY 0315-162X
10 JOINT BONE SPINE 1297-319X
11 CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY 0392-856X
12 RHEUMATIC DISEASE CLINICS OF NORTH AMERICA 0889-857X
13 BEST PRACTICE & RESEARCH IN CLINICAL RHEUMATOLOGY 1521-6942
14 SCANDINAVIAN JOURNAL OF RHEUMATOLOGY 0300-9742
15 Lupus 0961-2033
16 BMC MUSCULOSKELETAL DISORDERS 1471-2474
17 CLINICAL RHEUMATOLOGY 0770-3198
18 RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL 0172-8172
19 JCR-JOURNAL OF CLINICAL RHEUMATOLOGY 1076-1608
20 ZEITSCHRIFT FUR RHEUMATOLOGIE 0340-1855
21 Acta Reumatologica Portuguesa 0303-464X
22 Journal of Musculoskeletal Pain 1058-2452
23 Turkish Journal of Rheumatology 1309-0291
24 AKTUELLE RHEUMATOLOGIE 0341-051X
25 Reumatologia 0034-6233
26 Zamojskie Studia i Materiały Seria: Fizjoterapia 1507-9090
27 Wojskowa Farmacja i Medycyna 1898-6498
28 Ultrasonografia 1429-7930
29 ARTHRITIS RESEARCH & THERAPY 1478-6362
30 Medycyna Manualna 1428-0604
31 Lekarz. Czasopismo dla lekarza rodzinnego, internisty, pediatry. 1896-2920
32 Clinical and Experimental Medical Letters 1895-2089
33 Nature Clinical Practice Rheumatology 1745-8382
34 Acta Balneologica 0005-4402