ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: INFORMATION SYSTEMS


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 JOURNAL OF NAVIGATION 0373-4633
2 International Journal of Sensor Networks 1748-1279
3 International Journal of Web and Grid Services 1741-1106
4 International Journal of Ad Hoc and Ubiquitous Computing 1743-8225
5 STUDIA INFORMATICA. SYSTEMS AND INFORMATION TECHNOLOGY. SYSTEMY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE 1731-2264
6 Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 2083-2214
7 Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 1429-3447
8 BIOINFO Computational Mathematics 2249-7099
9 BIOINFO Computational Optimization 2249-5533
10 BIOINFO Computer Engineering 2249-3980
11 BIOINFO Security Informatics 2249-9423
12 BIOINFO Systems Engineering 2249-2720
13 Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki 1427-3578
14 Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych 1508-4183
15 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 0366-4988
16 Central European Journal of Computer Science 1896-1533
17 Communications in Computer and Information Science 1865-0929
18 COMPUSOFT 'An International Journal of Advanced Computer Technology'
19 Computer Engineering and Applications 1002-8331
20 Computer Science 1508-2806
21 Computer Technology and Application 1934-7332
22 Data Processing Systems 1681-7710
23 Diagnostyka 1641-6414
24 Economic cybernetics 2077-8031
25 Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania 0033-2089
26 e-Minds: International Journal on Human-Computer Interaction 1697-9613
27 Forum Eksploatatora 1640-8624
28 Foundations of Computing and Decision Sciences 0867-6356
29 ICTACT Journal on Communication Technology 0976-0091
30 ICTACT Journal on Image and Video Processing 0976-9099
31 ICTACT Journal on Soft Computing 0976-6561
32 Image Processing & Communications 1425-140X
33 Information Systems in Management 2084-5537
34 Informatyka Ekonomiczna 1507-3858
35 智能系统学报 1673-4785
36 International Journal of Advanced studies in Computers, Science & Engineering
37 international journal of advances in arts sciences and engineering 2320-6136
38 International Journal of Arts and Sciences 1944-6934
39 International Journal of Biometrics 1755-8301
40 International Journal of Computational Engineering & Management IJCEM 2230-7893