ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: WATER RESOURCES


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 WATER RESEARCH 0043-1354
2 DESALINATION 0011-9164
3 WATER RESOURCES RESEARCH 0043-1397
4 HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES 1027-5606
5 ADVANCES IN WATER RESOURCES 0309-1708
6 Environmental Toxicology 1520-4081
7 JOURNAL OF HYDROLOGY 0022-1694
8 CATENA 0341-8162
9 HYDROLOGICAL PROCESSES 0885-6087
10 JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE 0733-9496
11 WATER RESOURCES MANAGEMENT 0920-4741
12 ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY AND HEALTH 0269-4042
13 GROUND WATER 0017-467X
14 AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT 0378-3774
15 Disaster Advances 0974-262X
16 JOURNAL OF CONTAMINANT HYDROLOGY 0169-7722
17 AQUATIC CONSERVATION-MARINE AND FRESHWATER ECOSYSTEMS 1052-7613
18 STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT 1436-3240
19 IRRIGATION SCIENCE 0342-7188
20 RIVER RESEARCH AND APPLICATIONS 1535-1459
21 HYDROGEOLOGY JOURNAL 1431-2174
22 CLEAN-Soil Air Water 1863-0650
23 VADOSE ZONE JOURNAL 1539-1663
24 Environmental Earth Sciences 1866-6280
25 JOURNAL OF HYDRAULIC RESEARCH 0022-1686
26 OCEAN & COASTAL MANAGEMENT 0964-5691
27 NATURAL HAZARDS AND EARTH SYSTEM SCIENCES 1561-8633
28 NATURAL HAZARDS 0921-030X
29 JOURNAL OF HYDRAULIC ENGINEERING-ASCE 0733-9429
30 JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION 0022-4561
31 JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING 1084-0699
32 WATER AIR AND SOIL POLLUTION 0049-6979
33 HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL-JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES 0262-6667
34 Journal of Hydrology and Hydromechanics 0042-790X
35 PHYSICS AND CHEMISTRY OF THE EARTH 1474-7065
36 JOURNAL OF HYDROINFORMATICS 1464-7141
37 OCEAN ENGINEERING 0029-8018
38 JOURNAL OF THE AMERICAN WATER RESOURCES ASSOCIATION 1093-474X
39 WATER AND ENVIRONMENT JOURNAL 1747-6585
40 International Journal of Sediment Research 1001-6279