ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: ANATOMY & MORPHOLOGY


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Image Analysis and Stereology 1580-3139
2 BRITISH POULTRY SCIENCE 0007-1668
3 ACTA BOTANICA CROATICA 0365-0588
4 JOURNAL OF POULTRY SCIENCE 1346-7395
5 Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 0001-5296
6 Folia Morphologica 0015-5659
7 Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku 2299-744X
8 Chirurgia Polska 1507-5524
9 Clinical and Experimental Medical Letters 1895-2089
10 Folia Medica Cracoviensia 0015-5616
11 Bioarchaeology of the Near East 1898-9403
12 Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 1640-629X
13 Asian Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences
14 International Journal of Innovations in Pharmaceutical Sciences
15 International Journal of Research & Development of Health
16 Annual Review & Research in Biology 2231-4776
17 Lekarz. Czasopismo dla lekarza rodzinnego, internisty, pediatry. 1896-2920
18 MONOGRAPHIAE BOTANICAE 0077-0655
19 National Journal of Clinical Anatomy 2277-4025
20 Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 1509-3492
21 Polish Annals of Medicine - Rocznik Medyczny 1230-8013
22 Stomatoloski vjesnik / Stomatological review 0350-5499
23 Ultrasonografia 1429-7930
24 Wojskowa Farmacja i Medycyna 1898-6498
25 Український ботанічний журнал 0372-4123