ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: CELL & TISSUE ENGINEERING


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 CELL TRANSPLANTATION 0963-6897
2 Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 0001-5296
3 Clinical and Experimental Medical Letters 1895-2089
4 Cell Medicine 2155-1790
5 BIOINFO Drug targets 2249-1759
6 British Biotechnology Journal 2231-2927
7 Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów 1429-7248
8 Journal of Fruit and Ornamental Plant Research 1231-0948
9 Journal of Life Sciences 1934-7391
10 Vegetable Crops Research Bulletin 1506-9427
11 Wojskowa Farmacja i Medycyna 1898-6498