ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: BIOMEDICAL


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 1746-4269
2 Entropy 1099-4300
3 Acta of Bioengineering and Biomechanics 1509-409X
4 FIBRES & TEXTILES IN EASTERN EUROPE 1230-3666
5 Innovation-The European Journal of Social Science Research 1351-1610
6 Journal of Hearing Science 2083-389X
7 Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 1429-3447
8 BALI MEDICAL JOURNAL 2089-1180
9 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 0366-4988
10 Computer Assisted Methods in Engineering and Science 2299-3649
11 Computer Assisted Methods in Engineering and Science 1232-308X
12 Current Topics in Biophysics 2084-1892
13 Current Topics in Biophysics Online 1232-9630
14 Czasopismo Aptekarskie 1233-2755
15 DIALOGI POLITYCZNE. FILOZOFIA, SPOŁECZEŃSTWO, PRAWO 1730-8003
16 Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów 1429-7248
17 Archive of Mechanical Engineering 0004-0738
18 EPJNonlinear Biomedical Physics
19 Acta Bio-Optica et Informatica Medica, Inżynieria Biomedyczna 1234-5563
20 Giornale Italiano di Psicopatologia 1592-1107
21 Acta Medica Lituanica 1392-0138
22 International Journal of Advanced Biotechnology and Research. 0976-2612
23 International Journal of Advanced Science, Engineering and Technology.
24 International Journal of Applied Mechanics and Engineering 1425-1655
25 International Journal of Biometrics 1755-8301
26 INTERNATIONAL JOURNAL OF PURE & APPLIED RESEARCH IN ENGINEERING & TECHNOLOGY
27 Acta Mechanica et Automatica 1898-4088
28 Archives of Materials Science and Engineering 1897-2764
29 Journal of Infectious Diseases Letters 0976-8904
30 Journal of Medical Informatics & Technologies 1642-6037
31 Logopedia 0459-6935
32 Machine Dynamics Research 2080-9948
33 Medical and Biological Sciences 1734-591X
34 Medical Science Monitor Basic Research 2325-4394
35 Modelowanie Inżynierskie 1896-771X
36 Nonlinear Biomedical Physics
37 Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne 2082-9876
38 Polish Hyperbaric Research 1734-7009
39 Polish Journal of Cosmetology 1731-0083
40 Polish Journal of Medical Physics and Engineering 1425-4689