ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: MEDICAL INFORMATICS


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 STATISTICAL METHODS IN MEDICAL RESEARCH 0962-2802
2 JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL INFORMATICS ASSOCIATION 1067-5027
3 JOURNAL OF MEDICAL INTERNET RESEARCH 1438-8871
4 MEDICAL DECISION MAKING 0272-989X
5 IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine 0739-5175
6 IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine 1089-7771
7 METHODS OF INFORMATION IN MEDICINE 0026-1270
8 JOURNAL OF MEDICAL SYSTEMS 0148-5598
9 JOURNAL OF BIOMEDICAL INFORMATICS 1532-0464
10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MEDICINE 0933-3657
11 International Journal of Medical Informatics 1386-5056
12 COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE 0169-2607
13 BMC Medical Informatics and Decision Making 1472-6947
14 STATISTICS IN MEDICINE 0277-6715
15 MEDICAL & BIOLOGICAL ENGINEERING & COMPUTING 0140-0118
16 BIOMEDIZINISCHE TECHNIK 0013-5585
17 INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY ASSESSMENT IN HEALTH CARE 0266-4623
18 JOURNAL OF CANCER EDUCATION 0885-8195
19 Health Information Management Journal 1833-3583
20 JOURNAL OF EVALUATION IN CLINICAL PRACTICE 1356-1294
21 Informatics for Health & Social Care 1753-8157
22 CIN-COMPUTERS INFORMATICS NURSING 1538-2931
23 Symulacja w Badaniach i Rozwoju 2081-6154
24 Praca Zdrowie Bezpieczeństwo 1642-4670
25 PONS Medicinski casopis 1820-2411
26 Wojskowa Farmacja i Medycyna 1898-6498
27 Бюллетень медицинских Интернет-конференций 2224-6150
28 Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia 1899-5624
29 OPM - Ogólnopolski Przegląd Medyczny 1641-7348
30 MEFANET Journal 1805-9163
31 Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2083-4543
32 Medical Journal of National Defending Forces in Southwest China 1004-0188
33 Medical Case Reports 0976-8726
34 LKS - časopis České Stomatologické Komory 1210-3381
35 Lekarz. Czasopismo dla lekarza rodzinnego, internisty, pediatry. 1896-2920
36 Journal of US-China Medical Science 1548-6648
37 Journal of Medical Informatics & Technologies 1642-6037
38 Journal of Hearing Science 2083-389X
39 Journal of Clinical Research Letters 0976-7061
40 International Journal of TROPICAL DISEASE & Health 2278-1005