ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: THEORY & METHODS


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 JOURNAL OF NAVIGATION 0373-4633
2 Scientific Programming 1058-9244
3 Discussiones Mathematicae Graph Theory 1234-3099
4 CRYPTOLOGIA 0161-1194
5 Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research 2083-2567
6 Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki 1427-3578
7 Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych 1508-4183
8 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 0366-4988
9 British Journal of Mathematics & Computer Science 2231-0851
10 Central European Journal of Computer Science 1896-1533
11 Challenges of the Knowledge Society 2068-7796
12 Communications in Computer and Information Science 1865-0929
13 Computer Engineering and Applications 1002-8331
14 Computer Science 1508-2806
15 CONTROL AND CYBERNETICS 0324-8569
16 智能系统学报 1673-4785
17 Archivolta 1506-5928
18 Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania 0033-2089
19 Fasciculi Mathematici 0044-4413
20 Foundations of Computing and Decision Sciences 0867-6356
21 ICTACT Journal on Soft Computing 0976-6561
22 Informatyka Ekonomiczna 1507-3858
23 International Journal of Advanced studies in Computers, Science & Engineering
24 International Journal of Computational Bioinformatics and In Silico Modeling 2320-0634
25 International Journal of Computer Network and Information Security 2074-9090
26 International Journal of Computer Science and Network Security 1738-7906
27 INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER TECHNOLOGY AND APPLICATIONS 2229-6093
28 International Journal of Information Engineering and Electronic Business 2074-9023
29 International Journal of Information Technology and Computer Science 2074-9007
30 International Journal of Knowledge Engineering 0976-5816
31 International Journal of Modern Education and Computer Science 2075-0161
32 International Journal of Research in Computer and Communication Technology 2320-5156
33 International Journal of Speech and Language Processing 2277-1611
34 International Journal of Swarm Intelligence Research 1947-9263
35 International Review on Computers and Software (IRECOS) 1828-6003
36 Journal of Applied Computer Science 1507-0360
37 Journal of Applied Computer Science Methods 1689-9636
38 Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 1429-3447
39 Journal of Frontiers of Computer Science and Technology 1673-9418
40 Journal of High Performance Computing 2230-7192