ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: MYCOLOGY


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 STUDIES IN MYCOLOGY 0166-0616
2 FUNGAL DIVERSITY 1560-2745
3 MYCORRHIZA 0940-6360
4 Fungal Ecology 1754-5048
5 FEMS Yeast Research 1567-1356
6 Fungal Genetics and Biology 1087-1845
7 MYCOLOGIA 0027-5514
8 MEDICAL MYCOLOGY 1369-3786
9 MYCOSES 0933-7407
10 MYCOLOGICAL PROGRESS 1617-416X
11 YEAST 0749-503X
12 MYCOPATHOLOGIA 0301-486X
13 CRYPTOGAMIE MYCOLOGIE 0181-1584
14 LICHENOLOGIST 0024-2829
15 SYDOWIA 0082-0598
16 INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICINAL MUSHROOMS 1521-9437
17 ACTA BOTANICA CROATICA 0365-0588
18 MYCOTAXON 0093-4666
19 JOURNAL DE MYCOLOGIE MEDICALE 1156-5233
20 WIADOMOŚCI BOTANICZNE 0043-5090
21 Przyroda Sudetów 1895-8109
22 Vegetable Crops Research Bulletin 1506-9427
23 POLISH BOTANICAL JOURNAL 1641-8190
24 Wojskowa Farmacja i Medycyna 1898-6498
25 Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa 1234-0855
26 Pestycydy 0208-8703
27 Nowości Warzywnicze 0208-6255
28 MYCOLOGICAL RESEARCH 0953-7562
29 Nasza Dermatologia Online
30 MONOGRAPHIAE BOTANICAE 0077-0655
31 Mikologia Lekarska 1232-986X
32 Journal of Fruit and Ornamental Plant Research 1231-0948
33 Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 1640-629X
34 Forum Zakażeń 2082-0623
35 Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce 1734-4891
36 Check List: Journal of Species Lists and Distribution
37 CASOPIS SLEZSKEHO ZEMSKEHO MUZEA SERIE A VEDY PRIRODNI 1211-3026
38 British Microbiology Research Journal 2231-0886
39 Botanica Lithuanica 1392-1665
40 Annals of Parasitology 0043-5163