ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: REPRODUCTIVE BIOLOGY


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 HUMAN REPRODUCTION UPDATE 1355-4786
2 Fertility and Sterility 0015-0282
3 HUMAN REPRODUCTION 0268-1161
4 Molecular Human Reproduction 1360-9947
5 BIOLOGY OF REPRODUCTION 0006-3363
6 REPRODUCTIVE TOXICOLOGY 0890-6238
7 REPRODUCTION 1470-1626
8 REPRODUCTIVE BIOMEDICINE ONLINE 1472-6483
9 JOURNAL OF REPRODUCTIVE IMMUNOLOGY 0165-0378
10 PLACENTA 0143-4004
11 MOLECULAR REPRODUCTION AND DEVELOPMENT 1040-452X
12 AMERICAN JOURNAL OF REPRODUCTIVE IMMUNOLOGY 1046-7408
13 REPRODUCTION FERTILITY AND DEVELOPMENT 1031-3613
14 SEMINARS IN REPRODUCTIVE MEDICINE 1526-8004
15 Reproductive Sciences 1933-7191
16 Reproductive Biology and Endocrinology 1477-7827
17 THERIOGENOLOGY 0093-691X
18 European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 0301-2115
19 Reproductive Biology 1642-431X
20 JOURNAL OF REPRODUCTION AND DEVELOPMENT 0916-8818
21 REPRODUCTION IN DOMESTIC ANIMALS 0936-6768
22 ANIMAL REPRODUCTION SCIENCE 0378-4320
23 ZYGOTE 0967-1994
24 SEXUAL PLANT REPRODUCTION 0934-0882
25 Animal Science Papers and Reports 0860-4037
26 INVERTEBRATE REPRODUCTION & DEVELOPMENT 0792-4259
27 Wojskowa Farmacja i Medycyna 1898-6498
28 Asian Pacific Journal of Reproduction 2305-0500
29 Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio EE Zootechnica 0239-4243
30 Acta Botanica Cassubica 1643-3912