ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: ETHNIC STUDIES


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
1 Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 1746-4269
2 JOURNAL OF ETHNIC AND MIGRATION STUDIES 1369-183X
3 ETHNIC AND RACIAL STUDIES 0141-9870
4 Ethnicities 1468-7968
5 RACE & CLASS 0306-3968
6 IDENTITIES-GLOBAL STUDIES IN CULTURE AND POWER 1070-289X
7 Journal of Refugee Studies 0951-6328
8 PATTERNS OF PREJUDICE 0031-322X
9 JOURNAL OF BLACK STUDIES 0021-9347
10 TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych 1896-8279
11 Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne 2084-4964
12 Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne 1730-4172
13 Pogranicze. Studia społeczne 1230-2392
14 Rocznik Orientalistyczny 0080-3545
15 Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy 1822-3915
16 Roczniki humanistyczne 0035-7707
17 Slavia Antiqua 0080-9993
18 Studia de Cultura 2083-7275
19 Studia Romologica 1689-4758
20 NARODOZNAWCZI ZOSZYTY 1028-5091
21 Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja 1505-8808
22 WADOVIANA. PRZEGLĄD HISTORYCZNO-KULTURALNY 1505-0181
23 WSCHODNI ROCZNIK HUMANISTYCZNY 1731-982X
24 Wschodnioznawstwo 2082-7695
25 Zabawy i Zabawki. Kwartalnik poświęcony zagadnieniom ludyzmu i ludyczności 1428-2259
26 Zeszyty Etnologii Wrocławskiej 1642-0977
27 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego "Prace Etnograficzne" 0083-4327
28 Zeszyty Wiejskie 1506-6541
29 Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. Збірник наукових праць 2226-2830
30 Krakowskie Pismo Kresowe 2081-9463
31 Acta Cassubiana 1509-5703
32 Jagiellońskie Forum Europejskie 2082-8896
33 Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich 2081-8742
34 Etnografia Polska 0071-1861
35 Ethnobotany Research and Applications 1547-3465
36 Balcanica Posnaniensia. Acta et studia 0239-4278
37 AFRYKA 1234-0278
38 BLACK SCHOLAR 0006-4246