ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: SOCIOLOGY


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
81 Innovation-The European Journal of Social Science Research 1351-1610
82 RATIONALITY AND SOCIETY 1043-4631
83 SOCIOLOGICAL SPECTRUM 0273-2173
84 REVUE FRANCAISE DE SOCIOLOGIE 0035-2969
85 SOCIETY 0147-2011
86 SOCIOLOGISK FORSKNING 0038-0342
87 SOZIALE WELT-ZEITSCHRIFT FUR SOZIALWISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNG UND PRAXIS 0038-6073
88 JOURNAL OF HISTORICAL SOCIOLOGY 0952-1909
89 SOCIOLOGIE DU TRAVAIL 0038-0296
90 SOCIOLOGIA 0049-1225
91 Revista Internacional de Sociologia 0034-9712
92 JOURNAL OF THE HISTORY OF SEXUALITY 1043-4070
93 SOCIAL COMPASS 0037-7686
94 AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND SOCIOLOGY 0002-9246
95 BERLINER JOURNAL FUR SOZIOLOGIE 0863-1808
96 Polish Sociological Review 1231-1413
97 Deviance et Societe 0378-7931
98 SOTSIOLOGICHESKIE ISSLEDOVANIYA 0132-1625
99 DRUSTVENA ISTRAZIVANJA 1330-0288
100 Sociologus 0038-0377
101 Eastern European Countryside 1232-8855
102 Tempo Social 0103-2070
103 Convergencia-Revista de Ciencias Sociales 1405-1435
104 Studia Pedagogiczno-Artystyczne 1644-8693
105 PRZEGLĄD SOCJOLOGICZNY 0033-2356
106 PRZEGLĄD SOCJOLOGII JAKOŚCIOWEJ 1733-8069
107 PRZEGLĄD ZACHODNI 0033-2437
108 Przegląd Zachodniopomorski 0552-4245
109 Przestrzeń Społeczna (Social Space) 2084-1558
110 Psychologia Jakości Życia 1644-1796
111 Qualitative Sociology Review 1733-8077
112 Reality of Politics. Estimates - Comments - Forecast 2082-3959
113 Res Politicae 1897-4066
114 RESOCJALIZACJA POLSKA 2081-3767
115 Revue de Géographie alpine / Journal of Alpine Research
116 Rocznik Chełmski 1425-6665
117 Rocznik Filozoficzno - Społeczny Civitas Hominibus 1896-1819
118 ROCZNIK LUBUSKI 0485-3083
119 Rocznik Pedagogiczny 0137-9585
120 Rocznik Polsko-Niemiecki 1230-4360