ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ranking kategorii czasopism: SOCIOLOGY


Aktualny ranking czasopism w tej kategorii:

Info: Baza danych zawiera wszystkie czasopisma z listy MNISW.
Obecny ranking tworzony jest na podstawie wskaźnika impact factor 2013.

Lp. Nazwa Issn
121 Roczniki Historii Socjologii 2084-2031
122 Roczniki Nauk Społecznych 0137-4176
123 Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu 1643-8175
124 Roczniki Socjologii Morskiej 0860-6552
125 Rozprawy Społeczne 2081-6081
126 Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 0035-9629
127 Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 1642-848X
128 Social and Economic Revue 1336-3727
129 Social Sciences/ Socialiniai mokslai 1392-0758
130 SOCIETAS/COMMUNITAS 1895-6890
131 Sociology Study 2159-5526
132 Socjolingwistyka 0208-6808
133 Space-Society-Economy 1733-3180
134 Społeczeństwo i Rodzina 1734-6614
135 Spotkania Europejskie 1689-6165
136 STAN RZECZY 2083-3059
137 STATISTICS IN TRANSITION 1234-7655
138 Studia de Cultura 2083-7275
139 Studia Elbląskie 1507-9058
140 Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość 1731-8440
141 Studia Humanistyczne 1641-8573
142 Studia Humanistyczne AGH 1732-2189
143 Studia Humanistyczne AGH 2084-3364
144 Studia Łomżyńskie 0860-7249
145 Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny 0137-303X
146 Studia nad Rodziną 1429-2416
147 Przegląd humanistyczny. Pedagogika. Politologia. Filologia 2080-931X
148 Studia Polityczne 1230-3135
149 Studia Socjologiczne 0039-3371
150 Studia Śląskie 0039-3355
151 Studia Wyborcze 1898-0082
152 Suicydologia 1895-3786
153 Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja 1505-8808
154 THE JOURNAL OF THE SOCIOLOGY AND THEORY OF RELIGION
155 The Peculiarity of Man 2083-9235
156 Transformacje Pismo interdyscyplinarne 1230-0292
157 Trzeci Sektor 1733-2265
158 Turystyka i Rekreacja 1895-3700
159 Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne 2299-2367
160 Verejná správa a spoločnosť 1335-7182